Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov deti v Materskej škole Kaľava
Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov deti v Materskej škole Kaľava
Pozvánka Urbariát Vojkovce
Pozvánka na valné zhromaždenie Urbariátu Vojkovce dňa 31. 07. 2021
Kalendár zberu odpadu 2021
Kalendár zberu odpadu 2021
Oznámenie o zápise do Materskej školy
Riaditeľstvo Materskej školy v Kaľave oznamuje rodičom a zákonným zástupcom, že od 01.05.2021 do 14.05.2021 bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/22.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.215 z 26.04.2021
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.215 z 26.04.2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu.

Kalendár podujatí