Povinnosť registrácie chovu ošípaných
Regionálna veterinárna potravinová správa Spišská Nová Ves informuje.
45. výročie Materskej školy v Kaľave
45. výročie Materskej školy v Kaľave
Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19
Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19 nájdete aj na webových stránkach: https://korona.gov.sk/ https://www.uvzsr.sk/ https://www.health.gov.sk/Titulka http://www.ruvzsn.sk/
Koronavírus - prehľad rizikových aktivít
KORONAVÍRUS Počet prípadov stále rastie: prehľad rizikových aktivít
Stretnutie
OBČIANSKE ZDRUŽENIE PARTNERSTVO SPIŠA uskutoční v v obci Kaľava stretnutie: dňa: 10.09.2020, na Obecnom úrade v Kaľave, o 13.00 hod, v rámci informačného dňa s názvom: VEREJNÁ POLITIKA A PROSTREDIE SOCIÁLNEHO PODNIKANIA V OKRESOCH SPIŠSKÁ NOVÁ VES A GELNICA

Chcem pomôsť pri celoplošnom testovaní
https://korona.gov.sk/spolocna-zodpovednost/
Oznámenia o strategickom dokumente
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050.
Zámer - Prenájmu pozemku obce
Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
Návrh plánu hl.kontrolóra

Kalendár podujatí