Karneval na ľade pre deti
V sobotu 11.februára 2017 usporiada obec Kaľava v spolupráci s DHZ v Kaľave Karneval na ľade pre všetky deti v obci. Začiatok je o 14,00 hod na klzisku pri Obecnom úrade. Pozývame všetky deti aj rodičov. Najkrajšie masky budú odmenené sladkým prekvapením, na všetky deti čaká na uvítanie darček.
Firma LIME EN, s.r.o Krásna Lúka ponúka na predaj priemyselné hnojivá na rok 2017
Október - mesiac úcty k starším
Z príležitosti " Mesiaca úcty k starším " usporiada obec Kaľava kultúrno-spoločenské posedenie dôchodcov v sále kultúrneho domu. Pozývame všetkých dôchodcov.
Výkup papiera
Spoločnosť Ekover. s.r.o uskutoční v utorok 18.10.2016 v čase od 16,45 do 17,30 hod výkup papiera.
Separovaný zber
Spoločnosť Envi-pak Vám pre zjednodušenie rozhodovania pri triedení odpadu vydáva leták " Ešte stále neviete, čo kam patrí ? ". Oživte si svoje vedomosti pri triedení odpadu a správne trieďte odpad.

XVI. Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kaľave
V pondelok 6.2.2017 o 18,00 hod sa uskutoční 16.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kaľave v zasadacej miestnosti obecného úradu. Pozývame všetkých občanov.
VZN č. 2/2017 o učení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v Kaľave na rok 2017
Výzva na predloženie ponuky
XV. Zasadnutie obecného zastupiteľtva v Kaľave
V stredu 21.12.2016 sa o 17,00 hod. uskutoční 15.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kaľave v zasadacej miestnosti obecného úradu. Pozývame všetkých občanov.
Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2017-2019

Kalendár podujatí