Kaľavské folklórne slávnosti
Pozývame všetkých občanov na 1. ročník Folklórnych slávností v Kaľave. V nedeľu 6.augusta 2017 o 14,00 hod v areáli Kultúrneho domu. Príďte stráviť príjemné popoludnie s folklórom
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy v Kaľave
Obec Kaľava, v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Kaľava
Deň detí 2017
V sobotu 3.júna 2017 poriada obec Kaľava z príležitosti sviatku Medzinárodného dňa detí akciu " Deň detí pre celú rodinu". Pozývame všetky deti aj rodičov.
Výkup papiera
V pondelok 15.5.2017 v čase od 16,30 do 17,30 hod bude spoločnosť Ekover, s.r.o. vykupovať starý papier.
Verejná nahrávka Rádio Regína Východ

Kalendár podujatí