Firma LIME EN, s.r.o Krásna Lúka ponúka na predaj priemyselné hnojivá na rok 2017
Október - mesiac úcty k starším
Z príležitosti " Mesiaca úcty k starším " usporiada obec Kaľava kultúrno-spoločenské posedenie dôchodcov v sále kultúrneho domu. Pozývame všetkých dôchodcov.
Výkup papiera
Spoločnosť Ekover. s.r.o uskutoční v utorok 18.10.2016 v čase od 16,45 do 17,30 hod výkup papiera.
Separovaný zber
Spoločnosť Envi-pak Vám pre zjednodušenie rozhodovania pri triedení odpadu vydáva leták " Ešte stále neviete, čo kam patrí ? ". Oživte si svoje vedomosti pri triedení odpadu a správne trieďte odpad.
Ponuka zamestnania
Spoločnosť Semikron s. r. o. so sídlom vo Vrbovom ( pri Piešťanoch ) ponúka zamestnanie v elektrotechnickom priemysle.

VZN č. 2/2017 o učení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v Kaľave na rok 2017
Výzva na predloženie ponuky
XV. Zasadnutie obecného zastupiteľtva v Kaľave
V stredu 21.12.2016 sa o 17,00 hod. uskutoční 15.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kaľave v zasadacej miestnosti obecného úradu. Pozývame všetkých občanov.
Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2017-2019
XIV. Zasadnutie obecného zastupiteľtva v Kaľave
V utorok 29.11.2016 sa o 17,00 hod. uskutoční XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kaľave v zasadacej miestnosti obecného úradu. Pozývame všetkých občanov

Kalendár podujatí