Materská škola Kaľava
Oznam o podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie
Valné zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva vlastníctva lesov a pozemkov Spoluvlastníctvo Žec a spol. Kaľava
Pozvánka
Trh kvetov a zelene
Mesto Krompachy Vás pozýva na TRH KVETOV A ZELENE
Pomoc ukrajinským obyvateľom
Pomoc ukrajinským obyvateľom
Prázdninový režim EUROBUS
Prázdninový režim EUROBUS

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2021
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2021
Oznámenie o strategickom dokumente
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027.
Oznámenia o strategickom dokumente
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
VZN 1/2022
Zverejnenie zámeru predaja pozemku

Kalendár podujatí