Oznam o zbere komunálneho odpadu
Od 03.07.2020 sa pri zbere komunálneho odpadu budú opätovne používať modré žetóny. Občania, ktorí disponujú KUKA nádobami s objemom 240l sú povinný použiť dva žetóny. Čas zberu komunálneho odpadu, s platnosťou i na nasledujúce obdobie, je o 6.00 hod.
Ovocinársky majetok Vojkovce, s.r.o.
Ovocinársky majetok Vojkovce oznamuje prenajímateľom pôdy, že dňa: 04.07.2020, v čase od 10.00 do 11.30, v Aule pri Materskej škole / t.j. Kultúrny dom/, bude vyplácať nájomné za pôdu.
Materská škola
Otvorenie Materskej školy od 01.06.2020
Detské ihrisko opäť otvorené
EUROBUS informuje
S účinnosťou od pondelka 18. mája 2020 bude na základe rozhodnutia Košického samosprávneho kraja v prímestskej autobusovej doprave odvolaný mimoriadny cestovný poriadok a prímestská autobusová doprava bude premávať podľa prázdninového cestovného poriadku.

Kalendár podujatí