Október - mesiac úcty k starším
Z príležitosti " Mesiaca úcty k starším " usporiada obec Kaľava kultúrno-spoločenské posedenie dôchodcov v sále kultúrneho domu. Pozývame všetkých dôchodcov.
Výkup papiera
Spoločnosť Ekover. s.r.o uskutoční v utorok 18.10.2016 v čase od 16,45 do 17,30 hod výkup papiera.
Separovaný zber
Spoločnosť Envi-pak Vám pre zjednodušenie rozhodovania pri triedení odpadu vydáva leták " Ešte stále neviete, čo kam patrí ? ". Oživte si svoje vedomosti pri triedení odpadu a správne trieďte odpad.
Ponuka zamestnania
Spoločnosť Semikron s. r. o. so sídlom vo Vrbovom ( pri Piešťanoch ) ponúka zamestnanie v elektrotechnickom priemysle.
Folklórne slávnosti Kaľava
Pozývame všetkých občanov na 0-tý ročník Folklórnych slávností v Kaľave. V nedeľu 7.augusta 2016 o 14,00 hod v areáli Kultúrneho domu. Príďte stráviť príjemné popoludnie s folklórom.

Rozhodnutie o prerušení územného konania
Dňa 23.09.2016 sa v obci Kaľava uskutočnilo územné konanie k líniovej stavbe Vodovod Kaľava.
XII Zasadnutie obecného zastupiteľstva
V stredu 14.09.2016 o 17,00 hod sa uskutoční XII. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kaľave v zasadacej miestnosti obecného úradu. Pozývame všetkých občanov.
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou
Obec Kaľava podala na určenom stavebnom úrade Vojkovce žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby " Vodovod obce Kaľava I.etapa, Gravitačný vodovod - čerpacia stanica."
Zámer obce Kaľava previesť vlastníctvo majetku obce
Dňa 17. 08 2016 na XI. zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci obecného zastupiteľstva schválili zámer na prevod vlastníctva majetku obce v rámci podpory IBV v obci.
XI. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V stredu 17.08.2016 o 17,00 hod. sa uskutoční XI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kaľave v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kaľave. Pozývame všetkých občanov.

Kalendár podujatí