Zber papiera
Deň detí 2018
Obec Kaľava pozýva všetky detí a rodičov na "Deň detí 2018" dňa 03.06.2018 t.j. v nedeľu so začiatkom od 13,00 hod.
Zápis do MŠ
Zápis do školy
Predaj dreva

Návrh záverečného účtu obce Kaľava za r.2017
Plán činnosti hl. kontrolóra
Pozvánka
VZN č.1/2018
Územný plán mesta Spišské Vlachy, Zmeny a doplnky 1/2017
Obstarávateľ, Mesto Spišské Vlachy, IČO: 00329657 predložilo OU odboru starostlivosti o ŽP v Spišskej Novej Vsi oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán mesta Spišské Vlachy, Zmeny a doplnky 1/2017"

Kalendár podujatí