Október - mesiac úcty k starším
Z príležitosti " Mesiaca úcty k starším " usporiada obec Kaľava kultúrno-spoločenské posedenie dôchodcov v sále kultúrneho domu. Pozývame všetkých dôchodcov.
Výkup papiera
Spoločnosť Ekover. s.r.o uskutoční v utorok 18.10.2016 v čase od 16,45 do 17,30 hod výkup papiera.
Separovaný zber
Spoločnosť Envi-pak Vám pre zjednodušenie rozhodovania pri triedení odpadu vydáva leták " Ešte stále neviete, čo kam patrí ? ". Oživte si svoje vedomosti pri triedení odpadu a správne trieďte odpad.
Ponuka zamestnania
Spoločnosť Semikron s. r. o. so sídlom vo Vrbovom ( pri Piešťanoch ) ponúka zamestnanie v elektrotechnickom priemysle.
Folklórne slávnosti Kaľava
Pozývame všetkých občanov na 0-tý ročník Folklórnych slávností v Kaľave. V nedeľu 7.augusta 2016 o 14,00 hod v areáli Kultúrneho domu. Príďte stráviť príjemné popoludnie s folklórom.

Kalendár podujatí