Turistický výstup
MAS Sľubica,o.z. a Obec Slatvina pozývajú na turistický výstup "Slatvina-Sľubica po žltej značke" dňa 17.08.2018.
Zápis do MŠ
Zápis do školy
Predaj dreva
Pozvánka na VZ

Návrh VZN 2/2018
Verejná vyhláška
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Kaľava, konané dňa 10.novembra 2018- obec@kalava.sk
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Kaľava, konané dňa 10.11.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Určenie volebného obvodu a počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Kaľave pre volebné obdobie rokov 2018-2022.

Kalendár podujatí