Dobrovoľný hasičský zbor

V minulosti sa požiarny zbor tak ako teraz nazýval hasičský zbor. V období socializmu sa to zmenilo na požiarny zbor, resp. požiarnici.

Podľa pamätí najstarších občanov Kaľavy hasiči v obci existovali už začiatkom 20. storočia, ale o tomto období sa nezachovalo žiadne písomné svedectvo. Vieme však, že v 40 - tych a 50 - tych rokoch 20. storočia bol veliteľom hasičov Pavol Legát, v 70 - tych rokoch Štefan Rabatin a v 80 - tych rokoch požiarnu ochranu viedla Mária Rabatinová

Fotografia je z roku 1974.

Horný rad zľava: Peter Tabaček, František Rabatin, Imrich Kurilla, Jozef Čurilla, Štefan Rabatin ml., Stanislav Onderčin, Ondrej Rabatin, Marián Veseleňák, Štefan Rabatin st., Štefan Rabatin, Jakub Čurilla, Peter Čurilla, Stanislav Čurilla, Milan Veseleňák, Ján Onderčin

Dolný rad zľava: Ondrej Bandžuch, Stanislav Bandžuch, Ľudovít Filip, Ondrej Čurilla, Stanislav Čurilla, Ján Mamrák

 

Rok 1999 družstvo mladých požiarnikov

 

 

Valent Pavlík, Igor Rabatin, Lívia Čurillová, Michaela Jánošová, Andrea Rabatinová, Zuzana Rabatinová, Adriana Butvinová, Patrik Butvin, Matúš Žec, Zuzana Čurillová