Kultúrno-spoločenské podujatia

2017 mesiac ucty k starším
[2017 mesiac ucty k starším]V sobotu 21. októbra 2017 sa uskutočnilo večerné stretnutie s našimi seniormi v kultúrnom dome v Kaľave pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Posedenie spríjemnili kaľavské detičky z materskej školy a základnej školy a folklórne súbory z Kaľavy a Sloviniek. Seniorom jubilantom boli pri tejto príležitosti odovzdané malé darčeky.
Október - mesiac úcty k starším
[Október - mesiac úcty k starším]V sobotu 22. októrbra 2016 sa kultúrnom dome v Kaľave sa konalo kultúrno-spoločenské popoludnie z príležitosti Mesiaca úcty k starším . Deti z materskej školy a folklórny súbor Kaľavčan pripravili pre dôchodcov pekný kultúrny program, jubilantom odovzdal starosta obce upomienkové darčeky. Spoločné posedenie pokračovalo až do večerných hodín pri tónoch ľudových piesní.
Kaľavské folklórne slávnosti - 0-tý ročník
[Kaľavské folklórne slávnosti - 0-tý ročník]V nedeľu 7.augusta 2016 sa začala písať nová tradícia v našej obci. Z iniciatívy Folklórneho súboru Kaľavčan, ZO ZŤP v Kaľave a obce Kaľava sa uskutočnil 0-tý ročník Kaľavských folklórnych slávností. Prítomným divákom predviedli svoje umenie Folklórne súbory Kalina z Kolinoviec, Borovničák z Vojkoviec, Harihovčan z Harichoviec, domáci súbor Kaľavčan a súrodenci Čurilloví z Kaľavy. Starosta obce Stanislav Čurilla v závere poďakoval účinkujúcim za svoje vystúpenia a pozval všetkých na 1.-roční k Kaľavských folklórnych slávností na budúci rok.