Legislatíva

V snahe uľahčiť obyvateľom obce orientáciu v normách ovplyvňujúcich bežný život a fungovanie obce, zverejňujeme v tejto sekcii účinné všeobecne záväzné nariadenia obce, smernice a ďalšie informácie, ktoré sa priamo dotýkajú každodenného života jej obyvateľov.