VZN č. 1/2016 o učení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2016

Na stiahnutie