VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2017

Na stiahnutie