Oznamy

1 2 3 4 5 >>
Výkup starého papiera
MDD
Zber elektroodpadu
Materská škola Kaľava
Oznam o podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie
Valné zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva vlastníctva lesov a pozemkov Spoluvlastníctvo Žec a spol. Kaľava
Pozvánka
Trh kvetov a zelene
Mesto Krompachy Vás pozýva na TRH KVETOV A ZELENE
Pomoc ukrajinským obyvateľom
Pomoc ukrajinským obyvateľom
Prázdninový režim EUROBUS
Prázdninový režim EUROBUS
Pravidlá pre vstup do priestorov Obecného úradu
Nakoľko je okres Spišská Nová Ves od 1.11.2021 v III. stupni ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u, vzťahujú sa aj na vstup do priestorov Obecného úradu Kaľava prísnejšie pravidlá.
1 2 3 4 5 >>