Oznamy

1 2 3 4 >>
Prázdninový režim EUROBUS
Prázdninový režim EUROBUS
Pravidlá pre vstup do priestorov Obecného úradu
Nakoľko je okres Spišská Nová Ves od 1.11.2021 v III. stupni ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u, vzťahujú sa aj na vstup do priestorov Obecného úradu Kaľava prísnejšie pravidlá.
Regionálna značka miestnych produktov
Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov deti v Materskej škole Kaľava
Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov deti v Materskej škole Kaľava
Pozvánka Urbariát Vojkovce
Pozvánka na valné zhromaždenie Urbariátu Vojkovce dňa 31. 07. 2021
Kalendár zberu odpadu 2021
Kalendár zberu odpadu 2021
Oznámenie o zápise do Materskej školy
Riaditeľstvo Materskej školy v Kaľave oznamuje rodičom a zákonným zástupcom, že od 01.05.2021 do 14.05.2021 bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/22.
1 2 3 4 >>