Dôležité informácie k novému koronavírusu COVID-19

       „V súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom vláda Slovenskej republiky dňa 12. marca 2020 od 06:00 hod. vyhlásila mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky.

Obyvateľov žiadame, aby rešpektovali nariadenia a odporúčania príslušných kompetentných orgánov vydaných počas vyhlásenia mimoriadnej situácie.

Za porozumenie obyvateľom ďakujeme.“

 

V záujme ochrany zdravia sa

ZAKAZUJE

vstup na Obecný úrad bez

použitia rúška, prípadne šálu, šatky alebo iného prekrytia úst a nosa.

 

Odporúčame používať aj rukavice.

Pri vstupe do obecného úradu Vám bude zmeraná teplota, ak nameriame teplotu vyššiu ako 37,5°C, alebo budete mať iné príznaky ochorenia (suchý kašeľ, dýchavičnosť), neumožníme Vám vstúpiť do priestorov Obecného úradu.

Zmena úradných hodín:

Po : 8.00-11.00

Ut : 8.00-11.00

St : 8.00-11.00

Št : 8.00-11.00

Pi : nestránkový deň

 

Stavebný úrad  kontaktovať telefonicky:    053 447 28 00

0911 491 984

 

Naďalej upozorňujeme občanov, aby Obecný úrad navštevovali len v nevyhnutných prípadoch, využívali telefonický alebo mailový kontakt:

 

053/447 28 00

obec@kalava.sk

 

ZAVEDENIE PRÁZDNINOVÉHO REŽIMU V DOPRAVE

EurobusOznamujeme cestujúcim, že od piatku 13. marca 2020 bude v prímestskej autobusovej doprave  na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu SR zavedený prázdninový režim.

OPATRENIA na základe záverov zo zasadnutia Krízového štábu Košického samosprávneho kraja zo dňa 16.03.2020:
1. Od 17.3.2020 je v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave povinnosťou cestujúcich nosenie ochranných pomôcok tváre pri nastupovaní do autobusov (ochrana vodiča) a následnej preprave v autobusoch (ochrana cestujúcich).
2. Od 17.3.2020 je v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave povinnosťou vodičov nosenie ochranných pomôcok tváre.
3. Cestujúcim nebude umožnené využívanie prvých dvoch radov sedadiel.
4. Dopravcovia zabezpečia obnovu polymérovej dezinfekcie autobusov v týždennom intervale tak, aby bola zabezpečená 100 % dlhodobá ochrana dezinfikovaných vozidiel až do odvolania.

 

 

COVID-19: infolinky


Nepretržitú činnosť majú nasledovné telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove - 0917 121 946

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade - 0911 635 260, 0903 905 080

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach - 0948 518 954  

Nepretržite je k dispozícii verejnosti aj Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234.


Všetky telefonické kontakty pre verejnosť nájdete prehľadne zoradené v tabuľke nižšie:  

Inštitúcia

Call centrum

e-mail

ÚVZ SR

0917 222 682

novykoronavirus@uvzsr.sk

RÚVZ Košice

0918 389 841

koronavirus@ruvzke.sk

RÚVZ Spišská Nová Ves

0910 118 266

X

RÚVZ Bratislava

0917 426 075

X

RÚVZ Trnava

0905 903 053

 

RÚVZ Senica

0907 169 312

se.koronavirus@uvzsr.sk

RÚVZ Galanta

0907 996 734

ga.epid@uvzsr.sk

RÚVZ Dunajská Streda

0910 459 200

ds.koronavirus@uvzsr.sk

RÚVZ Nitra

0948 495 915

nr.sekretariat@uvzsr.sk

RÚVZ Komárno

0911 305 651

koronaviruskn@uvzsr.sk

RÚVZ Levice

0910 901 129

lv.riaditel@uvzsr.sk

RÚVZ Nové Zámky

035/640 09 97

nz.epid@uvzsr.sk

RÚVZ Topoľčany

038/532 63 91

to.epid@uvzsr.sk

RÚVZ Trenčín

0917 763 203

tn.covid19@uvzsr.sk

RÚVZ Považská Bystrica

0911 727 930

042/44 50 233

pb.epid@uvzsr.sk

RÚVZ Prievidza

046/519 20 26

koronavirus@ruvzpd.sk

RÚVZ Žilina

0905 342 818

X

RÚVZ Čadca

0919 453 544

ca.koronavirus@uvzsr.sk

RÚVZ Dolný Kubín

0908 460 521

m.varmusova@gmail.com

RÚVZ Liptovský Mikuláš

0903 550 420

X

0911 236 988

0903 540 635

RÚVZ Martin

043/401 29 27

0902 740 766

mt.epid@uvzsr.sk

0911 514 878

RÚVZ Banská Bystrica

0918 659 580

X

RÚVZ Zvolen

045/555 23 58

zv.epid@uvzsr.sk

RÚVZ Žiar nad Hronom

0911 214 488

zh.epid@uvzsr.sk

RÚVZ Lučenec

0905 536 551

0915 885 813

0918 601 924

047/43 235 72

lc.epidemiologia@vzsr.sk

RÚVZ Veľký Krtíš

047/48 30 747

ruvzvk@uvzsr.sk

RÚVZ Rimavská Sobota

0918 542 763

rs.epid@uvzsr.sk

RÚVZ Michalovce

0948 518 954

056/6880 617

056/6880 621

 

X

RÚVZ Rožňava

0905 439 276

rv.koronavirus@uvzsr.sk

RÚVZ Trebišov

059/67 24 993

tv.epid@uvzsr.sk

056/ 38 13 231

0918 680 305

0915 577 356

RÚVZ Prešov

0911 908 823

X

RÚVZ Bardejov

0917 121 946

 

 

bj.epida@uvzsr.sk

RÚVZ Humenné

0908 440 174

hn.htc@uvzsr.sk

RÚVZ Poprad

0911 635 260

0903 905 080

052/772 2604

052/712 5474
0902 543 162

0902 030 537

pp.epi@uvzsr.sk

pp.sekr@uvzsr.sk

pp.riaditel@uvzsr.sk

RÚVZ Senica

0917 149 459
034/6909327

 

RÚVZ Stará Ľubovňa

0910 440 662
0911 715 571

sl.epida@uvzsr.sk

RÚVZ Svidník

0910 580 707

sk.epidemiologia@uvzsr.sk

RÚVZ Vranov nad Topľou

0915 783 454

 

 

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 sú prijaté do odvolania

Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020

Železničná doprava

Medzinárodné vlaky nebudú od 13. marca 7:00 hod premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.

Autobusová doprava

Rovnako aj medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od zajtra, 7:00 hod

Kamiónová preprava tovaru

Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.

Lodná doprava

Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od zajtra 7:00 hod pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu.

Letecká doprava

Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko budú zastavené po schválení Vládou SR.

Pošta

Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.

Karanténa

- povinná 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia (akýkoľvek štát) – nedodržanie sa trestá pokutou do výška 1 650 eur

Školy

- od pondelka 16. marca zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centrá voľného času či iné organizované voľnočasové aktivity pre deti

- posun maturít o 2 týždne – odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy

Hranice

- veľké hraničné priechody zatiaľ zostanú otvorené, ale zavádzajú sa na nich kontroly s tým, že na územie SR budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom. Malé hraničné priechody sa zatvoria.

Voľnočasové aktivity

- od 13. marca - zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték, fitness centier, kúpeľov

- zatvorenie kultúrnych zariadení – divadlá, kiná, múzeá

- pokuta pre právnickú osobu, ktorá neuposlúchne je viac ako 10 000 eur

- zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch, zákaz návštev v nemocniciach

Nakupovanie

- počas víkendu 14. – 15. marca (najbližší víkend) v obchodných centrách možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky, otvorené sú aj novinové stánky

- pondelok 16. marca sa na krízovom štábe vyhodnotí situácia a rozhodne sa čo ďalej

Služby pre občanov

- obmedzenie otváracích hodín na klientských centrách, či okresných úradoch na tri hodiny denne

- obmedzenie fungovanie sociálnej poisťovne – agendu vybavujte emailom alebo telefonicky

- špeciálna OČR – nakoľko deti sú doma zo zákona – nahlasuje sa telefonicky – netreba nikam chodiť osobne  

 

 

Apelujem na Vás, aby sa nešírila panika, aby ľudia nezaťažovali tiesňovú linku 112 otázkami pri zvýšenej teplote 37,8, aby nezaťažovali zdravotnícky systém  nezodpovedným preventívnym požadovaním testovania na koronavírus, nakoľko testovanie nie je očkovanie a ak sa dnes nechám „preventívne“ testovať, budem mať negatívny výsledok a naďalej sa budem nezodpovedne správať, neznamená to, že som automaticky imúnny a nemôžem dostať vírus a šíriť ho ďalej.

 

Je dôležité pripomenúť, kto je osoba v bežnom kontakte (nízke riziko expozície):

Za osobu v bežnom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 sa považuje:

- osoba, ktorá bola v uzavretom priestore s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút alebo bola vzdialená viac ako 2 metre,

- osoba, ktorá bola v priamom kontakte (tvárou v tvár) s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút a bola vzdialená menej ako 2 metre,

Taktiež je potrebné sledovať masovokomunikačné prostriedky , verejnoprávne médiá a dôrazne odporúčam naživo tlačové besedy TA3.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ÚVZ SR: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16.03.2020

Tlačiť

E-mail

 

Pondelok, 16 Marec 2020 09:01

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (11.03.2020)  v súlade s uznesením vlády SR z 15.03.2020 nariaďuje nasledovné opatrenia:


 

 1. S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
 1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
 2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
 3. predajní drogérie,
 4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
 5. predajní novín a tlačovín,
 6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
 7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
 8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
 9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
 10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.

 

 1. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).
 1. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu, aby nezatvorili prevádzky uvedené v bode A.
 1. Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom predmetného opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam v súvislosti s ochorením COVID-19.


Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode A, B je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 20.000 eur.


Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode D je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1659 eur.

 
Odkazy na komplexné informácie k problematike:
 
https://www.korona.gov.sk/
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19
 https://www.minzp.sk/spravy/obmedzenia-cinnosti-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu-netykaju-nakladania-odpadom.html