Detské ihrisko opäť otvorené

 

Detské ihrisko opäť otvorené

Nezabudnite dodržiavať nasledovné pokyny:

 

-obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstupu detí v okruhu  2 metrov),

-povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR,

-povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,

-povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti mať so sebou prostriedok na  dezinfekciu rúk.