Ovocinársky majetok Vojkovce, s.r.o.

Ovocinársky majetok Vojkovce oznamuje prenajímateľom pôdy, že:

dňa 04.07.2020,

v čase od 10.00 do 11.30,

v Aule pri Materskej škole / t.j. Kultúrny dom/,

bude vyplácať nájomné za pôdu.