Oznam o zbere komunálneho odpadu

Od 03.07.2020 sa pri zbere komunálneho odpadu budú opätovne používať modré žetóny. 

Občania, ktorí disponujú KUKA nádobami s objemom 240l sú povinný použiť dva žetóny.

Čas zberu komunálneho odpadu, s platnosťou i na nasledujúce obdobie, je o 6.00 hod.