Dodatok č.1 k Školskému poriadku

Dodatok č.1 k: Školskému poriadku - MŠ Kaľava 63 v súvislosti s COVID-19. od. 2.9.2020