Oznam o celoplošnom testovaní - aktualizované 30.10.2020

Vážení občania,

aj v našej obci prebehne celoplošne testovanie obyvateľov na   COVID-19  pod názvom

Spoločná zodpovednosť.

Testovanie  v obci  Kaľava sa bude konať:

v nedeľu 01.11.2020,

od 7.00 hod do 12.00 hod

od 13.00 hod do 18.00 hod

18.30 hod do 22.00

v Kultúrnom dome obce Kaľava.

Vstup na testovanie bude len cez hlavnú bránu pri Kultúrnom dome.  Východ po testovaní a obdŕžaní výsledku testu s certifikátom, bude okolo budovy Materskej školy a budovy Obecného úradu, dole schodmi na cestu pred Materskú školu. Vstup a východ bude vyznačený vytyčovacími páskami, usmerňovať Vás bude pomocný personál.

Pri čakaní na testovanie a výsledky testov buďte ohľaduplní voči ostatným občanom, personálu a dodržujte 2 metrové rozostupy. Ak by sa pri čakaní na testovanie vytvárali rady, sami usúďte či budete čakať alebo prídete neskôr.

V nedeľu od 9.00 hod na telefónnom čísle obecného úradu 053/447 28 00  sa  môžete informovať o aktuálnej čakacej dobe na testovanie.

Zakazuje sa vstup  do celého areálu pri Materskej škole a Obecnom úrade  osobám, ktoré sa nebudú testovať, taktiež sa zakazuje vstup do areálu hore schodmi smerom k Materskej škole.

Na testovaní sa môže zúčastniť, každý občan, ktorý sa v nedeľu 01.11.2020 bude nachádzať v obci Kaľava.

Samotné testovanie prebehne podľa pokynov v letáku, ktorý Vám bol doručený.  Bližšie informácie sú pravidelne podávané v médiách. 

 

Odporúčame občanom, aby sa na testovaní zúčastnili podľa nasledovného harmonogramu:

 

Občania s trvalým pobytom:

 • bez popisného čísla a čísla domov 1 a 2;  od 7.00- do 8.00 hod,
 • od čísla domu  3 po 21 vrátane;  v čase od 8.00 do 9.00 hod,
 • od čísla domu  22 po 32 vrátane;  v čase od 9.00 do 10.00 hod,
 • od čísla domu  33 po 48 vrátane;  v čase od 10.00 do 11.00 hod,
 • od čísla domu  49 po 53 vrátane;  v čase od 11.00 do 12.00 hod,

prestávka od 12.00 do 13.00 hod,

 • od čísla domu  54 po  59 vrátane;  v čase od 13.00 do 14.00 hod,
 • od čísla domu  60 po  77 vrátane;  v čase od 14.00 do 15.00 hod,
 • od čísla domu  78 po  88 vrátane;  v čase od 15.00 do 16.00 hod,
 • od čísla domu  89 po 104 vrátane;  v čase od 16.00 do 17.00 hod,
 • od čísla domu  105 po 125 vrátane  v čase od 17.00 do 18.00 hod,

prestávka 18.00- 18.30

 • od čísla domu  126 po 129 vrátane  v čase od 18.30 do 19.00 hod,
 • od čísla domu  130  po 145 vrátane;  v čase od 19.00 do 20.00 hod,
 • čísla domu  13,  119, 120, 121;  v čase od 20.00 do 21.30 hod.

Upozorňujeme:

- posledný vstup na testovanie je možný o 21.30 hod,

- je nutné si priniesť občiansky preukaz a  osoby mladšie ako 15 rokov si prinesú kartičku poistenca.                                                                            

Aktualizované: 30.10.2020