Oznam o druhej fáze celoplošného testovania na COVID - 19 v obci Kaľava

Vážení občania, 

v našej obci prebehne druhá fáza celoplošného testovania obyvateľov na COVID-19:

 

v nedeľu 08.11.2020,

od 8:00 hod do 20:00 hod

v Kultúrnom dome obce Kaľava.

 

Vstup na testovanie bude len cez hlavnú bránu pri Kultúrnom dome.  Východ po testovaní a obdŕžaní výsledku testu s certifikátom, bude okolo budovy Materskej školy a budovy Obecného úradu, dole schodmi na cestu pred Materskú školu. Vstup a východ bude vyznačený vytyčovacími páskami, usmerňovať Vás bude pomocný personál.

Pri čakaní na testovanie a výsledky testov buďte ohľaduplní voči ostatným občanom, personálu a dodržujte 2 metrové rozostupy. Ak by sa pri čakaní na testovanie vytvárali rady, sami usúďte či budete čakať alebo prídete neskôr.

V nedeľu od 9.00 hod na telefónnom čísle obecného úradu 053/447 28 00  sa  môžete informovať o aktuálnej čakacej dobe na testovanie.

Zakazuje sa vstup  do celého areálu pri Materskej škole a Obecnom úrade  osobám, ktoré sa nebudú testovať, taktiež sa zakazuje vstup do areálu hore schodmi smerom k Materskej škole.

Na testovaní sa môže zúčastniť, každý občan, ktorý sa v nedeľu 08.11.2020 bude nachádzať v obci Kaľava.

Samotné testovanie prebehne podľa pokynov v letáku, ktorý Vám bol doručený.  Bližšie informácie sú pravidelne podávané v médiách. 

Odporúčame občanom, aby sa na testovaní zúčastnili podľa nasledovného harmonogramu:

Občania s trvalým pobytom:

 • bez popisného čísla a čísla domov 1 po 10 vrátene;  od 8.00- do 9.00 hod,
 • od čísla domu  11 po 27 vrátane;  v čase od 9.00 do 10.00 hod,
 • od čísla domu  28 po 41 vrátane;  v čase od 10.00 do 11.00 hod,
 • od čísla domu  42 po 52 vrátane;  v čase od 11.00 do 11.45 hod,

prestávka od 12:00 do 12:45 hod,

 • od čísla domu  53po  58  vrátane;  v čase od 12.45 do 14.00 hod,
 • od čísla domu  59 po  72 vrátane;  v čase od 14.00 do 15.00 hod,
 • od čísla domu  73 po  87 vrátane;  v čase od 15.00 do 16.00 hod,
 • od čísla domu  88 po 104 vrátane;  v čase od 16.00 do 16.45 hod,

                                          prestávka od 17:00 do 17:30 hod,

 • od čísla domu  105 po 127 vrátane  v čase od 17.30 do 18.00 hod,
 • od čísla domu  128 po 145 vrátane  v čase od 18.00 do 19.00 hod,
 • čísla domu  13,  119, 120, 121;  v čase od 19.00 do 20.00 hod.

Upozorňujeme:

- posledný vstup na testovanie je možný o 19.30 hod,

- je nutné si priniesť občiansky preukaz a osoby mladšie ako 15 rokov si prinesú kartičku poistenca.     

Aktualizované dňa 06.11.2020.