Oznámenie o zápise do Materskej školy

Materská škola v Kaľave oznamuje rodičom a zákonným zástupcom, že od 01.05.2021 do 14.05.2021 bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/22.

 

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31.08.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Podávanie žiadostí sa bude organizovať bez osobnej prítomností detí.

Rodičia môžu podať žiadosť osobne pri dodržaní platných hygienických predpisov.

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa.

Podmienky prijímania deti nájdete Tu

Žiadosť o prijatie dieťaťa nájdete  Tu

Žiadosť okrem podpisov zákonných zástupcov bude úplná, ak bude obsahovať potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie o povinnom očkovaní.