Zamestanci obce

Jitka Puhallová - administratíva, ekonomika                                                                       Mgr. Dušan Slovinský - stavebný úrad

telefón :  053/ 447 28 00 

mobil: 091104910984                                                                                                                   telefón : 053/4472800

email : jitka.puhallova@intra.dcom.sk                                                                                                 email   :  stavebnyuradobce@gmail.com

Ing. Vladimír  Vaščák - kontrolór obce

Iveta  Kandriková - riaditeľka materskej školy

telefón : 053/ 447 28 94

 

Ružena Soľáková - kuchárka

telefón : 053/ 447 28 94

Mária Perháčová - vedúca školskej jedálne

telefón : 053/ 447 28 94

Eva  Žecová - školníčka

telefón : 053/ 447 28 94