Zamestanci obce

  1. Romana Puhallová - administratíva, ekonomika, telefón: 053 447 2800, obec@kalava.sk
  2. Ing. Anna Čechová - hlavná kontrolórka obce, telefón: 053 447 2800 
  3. Iveta Kandriková - riaditeľka materskej školy, telefón: 0951 535 024, 0944 271 747, materska.skola@kalava.sk    
  4. Simona Stanová - učiteľka v materskej škole, telefón: 0951 535 024, 0944 271 747, materska.skola@kalava.sk  
  5. Ružena Rabatinová - kuchárka, telefón: 0951 535 024
  6. Ing. Matúš Gonda - stavebný úrad obce, telefón: 053 447 2800, stavby.gonda@gmail.com   
  7. Eva Žecová - školníčka, upratovačka, telefón: 0951 535 024 
  8. Mgr. Juraj Čurilla - sociálny pracovník, vedúci školskej jedálne  053 447 2800, obec@kalava.sk