Organizácie v obci

K rozvoju života v obci prispievajú aj organizácie v nej pôsobiace. V súčasnosti je to týchto päť organizácií: Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovnícke združenie Suchá dolina - Kaľava, Slovenský zväz telesne postihnutých, Urbariát Kaľava - Spoločenstvo Žec a spol., Miestny odbor Matice Slovenskej Kaľava.