Miestny odbor Matice Slovenskej Kaľava

Dňa 13.10.2015  sa v Dome Matice Slovenskej v Spišskej Novej Vsi konalo ustanovujúce Valné zhromaždenie novovzniknutého Miestneho odboru Matice Slovenskej Kaľava.

Za predsedníčku MO MS Kaľava bola zvolená  Bc. Petra Onderčinová.

Činnosť Miestneho odboru Matice Slovenkej Kaľava bude zastrešovať účinkovania folklórneho súboru " Kaľavčan ".