Poľovnícke združenie Suchá dolina - Kaľava

Poľovnícke združenie Suchá dolina pôsobiace v poľovnom revíre Suchá dolina zasahuje do katastrálnych území obcí Kaľava, Vojkovce, Slatvina, Hrišovce, Richnava a mesta Spišské Vlachy.

Hlavnou úlohou jej členov je  chov, ochrana, zušľachťovanie a lov zvere a hospodárske zhodnocovanie úlovkov.