Komisie obecného zastupiteľstva

Kontrolná finančná komisia

Predseda: Emília Butvinová
Členovia: Mgr. Juraj Čurilla, Jozef Bandžuch


Komisia pre požiarnu ochranu a šport

Predseda: Jozef Rabatin
Členovia: Martin Kollarik, Michal Rabatin      


Komisia pre ochranu verejného poriadku

Predseda: Ján Rabatin
Členovia: Jozef Rabatin, Erik Šulik       


Komisia pre školstvo a kultúru

Predseda: Mgr. Silvia Václavíková
Členovia: Emília Butvinová, Jana Onderčinová      


Komisia pre ochranu verejného záujmu

Predseda: Bc. Ľubica Jurčišinová
Členovia: Ján Rabatin,  Mgr. Silvia Václavíková