Ustanovujúce I. Zasadnutie obecného zastupiteľstva