Školstvo

Obec Kaľava je zriaďovateľom materskej školy a základnej školy. Prevádzka základnej školy bola v školskom roku 2015/2016 pozastavená pre nízky počet detí.