Šport

Najúspešnejší športovci Spiša
[Najúspešnejší športovci Spiša]

Miroslav Smolár bol v kategórii jednotlivec vyhlásený za najúspešnejšieho športovca regiónu Spiš za rok 2015 ako jeden z 10 jednotlivcov bez udania poradia.