Erb obce

Erb Kaľava

 

V modrom štíte nad strieborným položeným mečom medzi miskami strieborných váh zlatý latinský kríž.

 

Heraldická kompozícia atribútov archanjela Michala podľa pečatidla z r. 1776.
Dátum prijatia: 03.02.1996
Číslo uznesenia: OZ - 64/96
Signatúra HR SR: K-74/1996
Autori: František Žifčák, Vladimír Labuda