Úradná tabuľa

    

1 2 3 4 >>
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Informácia pre voliča
VZN č. 3/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kaľava
XVIII. Zasadnutie obecného zastupiteľtva v Kaľave
V piatok 30.6..2017 o 17,00 hod. sa uskutoční 18.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kaľave v zasadacej miestnosti obecného úradu. Pozývame všetkých občanov.
Oznámenie o doručení územného rozhodnutia verejnou vyhláškou
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Vodovod Kaľava I. etapa
Oznámenie o doručení územného rozhodnutia verejnou vyhláškou
XVII. Zasadnutie obecného zastupiteľtva v Kaľave
V piatok 17.3.2017 o 17,00 hod. sa uskutoční 17.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kaľave v zasadacej miestnosti obecného úradu. Pozývame všetkých občanov.
XVI. Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kaľave
V pondelok 6.2.2017 o 18,00 hod sa uskutoční 16.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kaľave v zasadacej miestnosti obecného úradu. Pozývame všetkých občanov.
XV. Zasadnutie obecného zastupiteľtva v Kaľave
V stredu 21.12.2016 sa o 17,00 hod. uskutoční 15.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kaľave v zasadacej miestnosti obecného úradu. Pozývame všetkých občanov.
Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2017-2019
1 2 3 4 >>