Úradná tabuľa

    

1 2 3 4 >>
XIX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kaľave
Voľby do orgánov samosprávnych krajov- elektronická adresa
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Informácia pre voliča
XVIII. Zasadnutie obecného zastupiteľtva v Kaľave
V piatok 30.6..2017 o 17,00 hod. sa uskutoční 18.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kaľave v zasadacej miestnosti obecného úradu. Pozývame všetkých občanov.
XVII. Zasadnutie obecného zastupiteľtva v Kaľave
V piatok 17.3.2017 o 17,00 hod. sa uskutoční 17.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kaľave v zasadacej miestnosti obecného úradu. Pozývame všetkých občanov.
XVI. Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kaľave
V pondelok 6.2.2017 o 18,00 hod sa uskutoční 16.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kaľave v zasadacej miestnosti obecného úradu. Pozývame všetkých občanov.
XV. Zasadnutie obecného zastupiteľtva v Kaľave
V stredu 21.12.2016 sa o 17,00 hod. uskutoční 15.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kaľave v zasadacej miestnosti obecného úradu. Pozývame všetkých občanov.
Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2017-2019
Návrh plánu činnosti HK obce Kaľava na 1.polrok 2017
1 2 3 4 >>