Úradná tabuľa

    

1 2 >>
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Určenie volebného obvodu a počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Kaľave pre volebné obdobie rokov 2018-2022.
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Zverejnenie počtu obyvateľov obce Kaľava.
Vyhlasenie
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Podmienky práva voliť a byť volený.
odvolanie neb. vzniku požiaru
Pozvánka
Návrh záverečného účtu obce Kaľava za r.2017
Plán činnosti hl. kontrolóra
Pozvánka
VZN č.1/2018
1 2 >>