Úradná tabuľa

    

1 2 3 4 5 >>
Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním- žiadosť o dodatočné povolenie stavby
Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním- žiadosť o dodatočné povolenie stavby.
Verejná vyhláška
Stavba: " Vodovod obce Kaľava II. etapa - Technológia ČS, výtlačný vodovod, Vodojem" - oznámenie o začatí stavebného konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Peter Roman
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky František Glejdura
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Mária Krivjanská
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Krístína Ileninová
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky- Patrik Veseleňák
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Jozef Rabatin
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Jozef Rabatin
Pozvánka
Výpočet úrovne triedenia odpadu 2020
1 2 3 4 5 >>