Úradná tabuľa

    

1 2 3 4 >>
Výpočet úrovne triedenia odpadu 2020
Testovanie COVID . 19
VÝZVA
Publicita- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky
Patrik Veseleňák
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky
Zuzana Glejdúrová
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky
Zuzana Glejdúrová
Výberové konanie
POZOR ZMENA! Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu Terénny asistent v rámci národného projektu „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“
Návrh plánu hl. kontrolórky
1 2 3 4 >>