Voľby do orgánov samosprávnych krajov- elektronická adresa

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Kaľave 

- obec@kalava.sk