VOĽBY do NR SR 2020

Informácie pre občanov k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných dňa 29. 02. 2019.

 

Obecný úrad Kaľava informuje občanov s trvalým pobytom v obci Kaľava, že požiadať o hlasovací lístok pre voľbu poštou vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

je možné elektronicky do e-schránky obce, emailom na adresu obec@kalava.sk a listom na adresu Obecný úrad Kaľava, Kaľava 63, 05342

 

Inštrukcie k voľbe poštou nájdu občania TU.