Výberové konanie

Z pracovných dôvodov výberovej komiesie sa upravuje čas konania výberového konania na: 

dňa: 30.12.2020

čas: 09:00

miesto: zasadačka OcÚ Kaľava

 

Prihlásení uchádzači budú o zmene infomovaní aj individuálne. 

Ďakujeme za porozumenie.