Oznámenie o uložení doporučenej zásielky- Patrik Veseleňák