Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Mária Krivjanská