Verejná vyhláška

 Stavba: " Vodovod obce Kaľava II. etapa - Technológia ČS, výtlačný vodovod, Vodojem"  - oznámenie o začatí stavebného konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby - verejná vyhláška

Na stiahnutie