Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním- žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním- žiadosť o dodatočné povolenie stavby