Úradná tabuľa

    

<< 1 2 3 4 5 >>
Testovanie COVID . 19
VÝZVA
Publicita- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky
Patrik Veseleňák
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky
Zuzana Glejdúrová
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky
Zuzana Glejdúrová
Výberové konanie
POZOR ZMENA! Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu Terénny asistent v rámci národného projektu „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“
Návrh plánu hl. kontrolórky
Verejná vyhláška
Predĺženie stavebného povolenia VODOVOD Obce Kaľava I. etapa
<< 1 2 3 4 5 >>