Úradná tabuľa

    

<< 1 2 3 4
Oznámenie o zmene strategického dokumentu
Obstarávateľ Košický samosprávny kraj oznamuje zmenu strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja- zmena.
<< 1 2 3 4