Úradná tabuľa

    

<< 1 2 3 4 5
Vyhlasenie
Oznámenie o zmene strategického dokumentu
Obstarávateľ Košický samosprávny kraj oznamuje zmenu strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja- zmena.
Výpočet úrovne triedenia odpadu 2020
<< 1 2 3 4 5