VOĽBY do NR SR 2020

Informácie pre občanov k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných dňa 29. 02. 2020

------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad Kaľava informuje občanov s trvalým pobytom v obci Kaľava, že požiadať o hlasovací preukaz vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

je možné elektronicky do e-schránky obce, emailom na adresu obec@kalava.sk a listom alebo osobne na adrese Obecný úrad Kaľava, Kaľava 63, 05342

------------------------------------------------------------------------------------

Elektronická (e-mailová)  adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Kaľave pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 je obec@kalava.sk.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia na adresu Obecný úrad, Kaľava 63, 05342.

Lehota na doručenie je uvedená v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 8. januára 2020 do 24.00 h).

------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o určení volebných miestností, volebných okrskov, zapisovateľa a osoby zodpovednej za organizačno-technické zabezpečenie volieb v obci Kaľava. 

------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad Kaľava informuje občanov s trvalým pobytom v obci Kaľava, že požiadať o hlasovací lístok pre voľbu poštou vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

je možné elektronicky do e-schránky obce, emailom na adresu obec@kalava.sk a listom na adresu Obecný úrad Kaľava, Kaľava 63, 05342

 

Inštrukcie k voľbe poštou nájdu občania TU.