Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Obec Kaľava na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:                          Obec Kaľava
IČO:                               00329223
Kontaktná osoba:      Jozef Rabatin, zástupca starostu obce

Sídlo:
Obec Kaľava
053 42 Kaľava 63

 

Kontakt:

tel.: +421 53 447 28 00

e-mail: obec@kalava.sk

internetová adresa: www.kalava.sk