Základná škola

Prvá škola v obci Kaľava bola postavená po 1. svetovej vojne, na pozemku pod terajším kostolom. V škole sa vzdelávali deti v ročníkoch 1 - 5.

Prvým učiteľom bol p. Klapáč, ďalej to boli p. Neupaverová, Ondzík, manželia Fabiánovci, Lipták, Bujnovský, Barbuš a Jakubianec.

V roku 1978 bola prevádzka školy ukončená a žiaci začali navštevovať základnú školu v Krompachoch. Prevádzka základnej školy bola opätovne obnovená až v roku 1996 zavedením vyučovania v ročníkoch 1 - 3.

V roku 2015 bola z dôvodu poklesu počtu žiakov na 3 pozastavená prevádzka školy neotvorením školského roku 2015 / 2016.

Vyučovali nasledovní pedagógovia:

  • Mgr. Aneta Kacvinská (1996 - 1999)
  • Mgr. Mária Bandžuchová (1999 - 2004)
  • Mgr. Lucia Kašperová(2004 - 2005)
  • Mgr. Jana Dobranská (šk. rok 2005/2006)
  • Mgr. Lívia Vrábľová (šk. rok 2006 - 2015)