Slovenský zväz telesne postihnutých

SZTP, ZO č. 700, Kaľava 30 053 42 Kaľava

Štatutárny zástupca: Mgr. Silvia Václavíková, predsedkyňa ZO

Stručné informácie i činnosti:

  • organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých vznikla v roku 2004, spočtom členov dvadsaťpäť,

  • počet registrovaných členov v súčasnosti je 103 vo veku od 9 do 80 rokov,

  • ide o celoslovenskú, dobrovoľnú, humanitnú a nepolitickú organizáciu,

  • združuje občanov so zdravotným postihnutím, rodičov detí s postihnutím, rodinných príslušníkov a priateľov telesne postihnutých občanov,

  • organizuje humanitárne a spoločenské akcie,

  • spolupracuje s inými inštitúciami, atď.