Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra Školské pomôcky 44.99 EUR  22.11.2021
Číslo: 178/2021 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783
Typ: Faktúra Školské pomôcky 21.98 EUR  22.11.2021
Číslo: 177/2021 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783
Typ: Faktúra Školské pomôcky 147.99 EUR  22.11.2021
Číslo: 176/2021 Alza.cz 27082440
Typ: Faktúra Drvenné kamenivo - Obecné lesy 374.04 EUR  22.11.2021
Číslo: 175/2021 PR-BAGER s.r.o. 51764482
Typ: Faktúra Energie 10/2021 102.29 EUR  22.11.2021
Číslo: 174/2021 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Energie 10/2021 235.62 EUR  22.11.2021
Číslo: 173/2021 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Energie 09-11/2021 77.00 EUR  22.11.2021
Číslo: 172/2021 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Inzercia k prevodu majetku 32.58 EUR  22.11.2021
Číslo: 171/2021 Petit Press a.s. divízia východ o.z. 35790253
Typ: Faktúra Zber a vývoz BRKO 10/2021 26.74 EUR  22.11.2021
Číslo: 170/2021 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Cintorín - rekonštrukcia 54.95 EUR  22.11.2021
Číslo: 169/2021 Elektroset Krompachy s.r.o. 31654169
Typ: Faktúra Elektroinštalačný materiál 100.07 EUR  22.11.2021
Číslo: 168/2021 Elektroset Krompachy s.r.o. 31654169
Typ: Faktúra Znalecký posudok parc. CKN 46/8 a 46/9 80.00 EUR  22.11.2021
Číslo: 167/2021 Ing. Edita Baginová
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 10/2021 58.85 EUR  22.11.2021
Číslo: 166/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 38.32 EUR  22.11.2021
Číslo: 165/2021 INMEDIA spol. s r.o. 36019208
Typ: Faktúra Zber a vývoz VOK 10/2021 218.95 EUR  22.11.2021
Číslo: 164/2021 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Zber a vývoz TKO 10/2021 262.01 EUR  22.11.2021
Číslo: 163/2021 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 51.88 EUR  22.11.2021
Číslo: 162/2021 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra MŠ - školské pomôcky 24.89 EUR  22.11.2021
Číslo: 161/2021 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783
Typ: Faktúra Energie 11/2021 300.00 EUR  22.11.2021
Číslo: 160/2021 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Výkon zodpovednej osoby 11/2021 30.00 EUR  22.11.2021
Číslo: 159/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041

1 2 3 4 5 ... 108 >>