Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie biolog.rozložiteľný odpad šj 19.78 EUR  16.02.2018
Číslo: 21/2018 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Kancelárske potreby 390.00 EUR  16.02.2018
Číslo: 20/2018 PP COMP s.r.o. 36782009
Typ: Faktúra Plyn - zálohová platba 738.00 EUR  16.02.2018
Číslo: 19/2018 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Mobilné služby 56.74 EUR  16.02.2018
Číslo: 18/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Elektrická energia - vyuctovanie 2017 -0.56 EUR  16.02.2018
Číslo: 17/2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222
Typ: Faktúra Plyn - vyuctovanie 2017 1044.75 EUR  16.02.2018
Číslo: 16/2018 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Elektrická energia 576.78 EUR  16.02.2018
Číslo: 15/2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222
Typ: Faktúra Elektrická energia 212.39 EUR  16.02.2018
Číslo: 14/2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 31.27 EUR  16.02.2018
Číslo: 13/2018 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 15.39 EUR  16.02.2018
Číslo: 12/2018 PACIGA s.r.o. 36582115
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 42.98 EUR  16.02.2018
Číslo: 11/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 19.99 EUR  16.02.2018
Číslo: 10/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Zimná údržba miestnych komunikácií 180.00 EUR  16.02.2018
Číslo: 9/2018 Family Company - Services for you s.r.o. 48301124
Typ: Faktúra Audit IUZ 500.00 EUR  16.02.2018
Číslo: 8/2018 AV Audit s.r.o. 44877102
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie KO 112.17 EUR  16.02.2018
Číslo: 7/2018 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Pyrotechnika 338.40 EUR  16.02.2018
Číslo: 6/2018 PYRODYN spiš s.r.o. 36194999
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie VOK 174.07 EUR  16.02.2018
Číslo: 5/2018 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Odstavča 88.00 EUR  16.02.2018
Číslo: 4/2018 Kluknavská mliekareň 36603244
Typ: Faktúra Systémová podpora Urbis 100.00 EUR  16.02.2018
Číslo: 3/2018 MADE spol. s r.o. 36041688
Typ: Faktúra Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov 43.75 EUR  16.02.2018
Číslo: 2/2018 PRIMA banka a.s. 31575951

1 2 3 4 5 ... 50 >>