Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Dodatok Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo   15.04.2019
Číslo: 1/2019 Ing. Milan Šalata - Energetické audity 501331455
Typ: Faktúra Stavebné práce - interiér MŠ 792.34 EUR  26.03.2019
Číslo: 56/2019 S & S - TEMPUS, s.r.o. 46102647
Typ: Faktúra Doména kalava.sk 14.28 EUR  26.03.2019
Číslo: 55/2019 Websupport s.r.o. 36421928
Typ: Faktúra Energie 130.86 EUR  26.03.2019
Číslo: 54/2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 52.26 EUR  26.03.2019
Číslo: 53/2019 NICO Bandžuch Ivan 33984301
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 37.50 EUR  26.03.2019
Číslo: 52/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Výkon zodpovednej osoby 12/2018 30.00 EUR  26.03.2019
Číslo: 51/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041
Typ: Faktúra Energie 360.37 EUR  26.03.2019
Číslo: 50/2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Projektová dokumentácia plyn-CVA 430.00 EUR  26.03.2019
Číslo: 49/2019 Ing. Vladimír Slaninka 35543973
Typ: Faktúra Platba za zdravotný dohľad 2019 252.00 EUR  26.03.2019
Číslo: 48/2019 MEDISON, s.r.o. 36679135
Typ: Faktúra Vývoz biologicky rozložiteľných odpadov 19.78 EUR  26.03.2019
Číslo: 47/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Projektová dokumentácia plyn, tepelné straty CVA 430.00 EUR  26.03.2019
Číslo: 46/2019 Ing. Vladimír Slaninka 35543973
Typ: Faktúra Energie 679.00 EUR  26.03.2019
Číslo: 45/2019 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie VOK 186.77 EUR  26.03.2019
Číslo: 44/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 02/2019 30.18 EUR  26.03.2019
Číslo: 43/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 02/2019 64.48 EUR  26.03.2019
Číslo: 42/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Vývoz a uloženie komunálneho odpadu 02/2019 246.27 EUR  26.03.2019
Číslo: 41/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 36.72 EUR  26.03.2019
Číslo: 40/2019 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 56.47 EUR  26.03.2019
Číslo: 39/2019 NICO Bandžuch Ivan 33984301
Typ: Faktúra Rozbor vody MŠ 51.96 EUR  26.03.2019
Číslo: 38/2019 Podtatranská vodárenska prevádzková spol.a.s. 36500968

1 2 3 4 5 ... 68 >>