Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Zmluva Prenájom budovy Kultúrneho domu   11.07.2019
Číslo: 6/2019 Imrich Bandžuch 1258952
Typ: Zmluva Zmluva o vypracovaní žiadosti o dotáciu   20.06.2019
Číslo: 5/2019 DS Consulting, s.r.o. 47566931
Typ: Zmluva Zmluva o grantovom účte   19.06.2019
Číslo: 4/2019 PRIMA banka a.s. 31575951
Typ: Objednávka Objednávka 12/2019   17.06.2019
Číslo: 12/2019 ENECO, s.r.o. 36468002
Typ: Objednávka Objednávka 11/2019   14.06.2019
Číslo: 11/2019 eurobus 163456
Typ: Dodatok Príloha k ZMLUVA O DIELO č. 01/10/PI/2018 - Dodatok č.1   05.06.2019
Číslo: 3/2019 REMER, a.s. 19015003
Typ: Dodatok ZoD Kaľava Remer Dodatok č. 1 420.00 EUR  04.06.2019
Číslo: 2/2019 REMER, a.s. 19015003
Typ: Objednávka Objednávka 10/2019   30.05.2019
Číslo: 10/2019 SPIŠBUS s.r.o. 46919392
Typ: Objednávka Objednávka 9/2019   29.05.2019
Číslo: 9/2019 TRIK desingn s.r.o. 44929234
Typ: Faktúra Energie 56.00 EUR  24.05.2019
Číslo: 97/2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 37.46 EUR  24.05.2019
Číslo: 96/2019 INMEDIA spol. s r.o. 36019208
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 102.98 EUR  24.05.2019
Číslo: 95/2019 INMEDIA spol. s r.o. 36019208
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie bio. odpadu ŠJ 04/2019 19.78 EUR  24.05.2019
Číslo: 94/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Zariadenie OcÚ žalúzie 155.04 EUR  24.05.2019
Číslo: 93/2019 TampoZona s. r. o. 50250817
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 39.10 EUR  24.05.2019
Číslo: 92/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Elektroinštlačný materiál 111.38 EUR  24.05.2019
Číslo: 91/2019 Elektroset Krompachy s.r.o. 31654169
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 04/2019 327.72 EUR  24.05.2019
Číslo: 90/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 04.2019 66.58 EUR  24.05.2019
Číslo: 89/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 04.2019 31.20 EUR  24.05.2019
Číslo: 88/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie VOK 349.44 EUR  24.05.2019
Číslo: 87/2019 Ekover s.r.o. 31691021

1 2 3 4 5 ... 70 >>