Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Objednávka Zneškodnenie nebezpečného odpadu   21.01.2021
Číslo: 8/2021 Brantner Nova, s.r.o. 31659641
Typ: Objednávka Publikácie   21.01.2021
Číslo: 7/2021 CBS spol, s.r.o. 36754749
Typ: Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r. 2021 400.00 EUR  21.01.2021
Číslo: 1/2021 Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 700 12664979 019
Typ: Objednávka Stravovanie   20.01.2021
Číslo: 6/2021 Catering All inclusive s.r.o. 52656652
Typ: Objednávka Ochranné štíty   20.01.2021
Číslo: 5/2021 PharmaComp s.r.o. 47358203
Typ: Objednávka FFP2 respirátor 36.00 EUR  19.01.2021
Číslo: 4/2021 Kifli s.r.o. 51436817
Typ: Objednávka Jedálne kupóny   15.01.2021
Číslo: 3/2021 Up Slovensko s.r.o 31396674
Typ: Objednávka Objednávka 49.60 EUR  13.01.2021
Číslo: 2/2021 ROMERX 33142092
Typ: Objednávka Objednávka 1/2021   08.01.2021
Číslo: 1/2021 Family Company - Services for you s.r.o. 48301124
Typ: Dodatok Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštaur   31.12.2020
Číslo: 12/2020 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Overenie IÚZ a VS za rok 2019 600.00 EUR  28.12.2020
Číslo: 204/2020 AV Audit s.r.o. 44877102
Typ: Faktúra Elektroinštalačný materiál 552.96 EUR  28.12.2020
Číslo: 203/2020 Elektroset Krompachy s.r.o. 31654169
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie BRKO 11/2020 25.70 EUR  28.12.2020
Číslo: 202/2020 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Stavebný materiál a náradie 257.64 EUR  28.12.2020
Číslo: 201/2020 ALTAN spol. s r.o. 31650899
Typ: Faktúra Drvené kamenivo - zimná údržba 137.11 EUR  28.12.2020
Číslo: 200/2020 PR-BAGER s.r.o. 51764482
Typ: Faktúra Výkopové práce 700.00 EUR  28.12.2020
Číslo: 199/2020 PR-BAGER s.r.o. 51764482
Typ: Faktúra Zber a vývoz KO 11/2020 182.18 EUR  28.12.2020
Číslo: 198/2020 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Energie 11/2020 301.63 EUR  28.12.2020
Číslo: 197/2020 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Energie 11/2020 124.80 EUR  28.12.2020
Číslo: 196/2020 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Reprezentačné predmety 455.70 EUR  28.12.2020
Číslo: 195/2020 OLYMP ERBY s. r. o. 52365921

1 2 3 4 5 ... 95 >>