Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Zmluva Zmluva o prenájme KD 10.00 EUR  20.07.2017
Číslo: 10/2017 Lívia Krompašská 22
Typ: Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 1400.00 EUR  04.07.2017
Číslo: 9/2017 DPO SR 00177474
Typ: Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 3617.00 EUR  04.07.2017
Číslo: 8/2017 Marián Adamkovič - MAJSTRO 41318323
Typ: Faktúra Polohopisné a výškopisné práce- obecný vodovod 200.00 EUR  21.06.2017
Číslo: 104/2017 Ján ZEMAN 37176528
Typ: Faktúra Polohopisné a výškopisné práce- obecný vodovod 200.00 EUR  21.06.2017
Číslo: 103/2017 Ján ZEMAN 37176528
Typ: Faktúra Materiál - odstavná plocha 25.99 EUR  21.06.2017
Číslo: 102/2017 Peter Klešč-KLEŠČ 34526871
Typ: Faktúra Elektrická energia 196.67 EUR  21.06.2017
Číslo: 101/2017 Východoslovenská energetika a.s. 36211222
Typ: Faktúra Zábavné zariadenie - MDD 150.00 EUR  21.06.2017
Číslo: 100/2017 PaedDr. Slávka Kubašková 41320018
Typ: Faktúra Zemné práce - odstavná plocha 215.00 EUR  21.06.2017
Číslo: 99/2017 Roman Pikla 48303186
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 175.58 EUR  21.06.2017
Číslo: 98/2017 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Hlasové služby 19.99 EUR  21.06.2017
Číslo: 97/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Hlasové služby 43.36 EUR  21.06.2017
Číslo: 96/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Plyn - zálohová platba 41.00 EUR  21.06.2017
Číslo: 95/2017 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Potraviny šj 120.17 EUR  21.06.2017
Číslo: 94/2017 PACIGA s.r.o. 36582115
Typ: Faktúra Zimná údžba MK 30.00 EUR  21.06.2017
Číslo: 93/2017 Family Company - Services for you s.r.o. 48301124
Typ: Faktúra Materiál - odstavná plocha 14.88 EUR  21.06.2017
Číslo: 92/2017 Stavebniny Klešč s.r.o. 36580724
Typ: Faktúra Materiál -odstavná plocha 330.23 EUR  21.06.2017
Číslo: 91/2017 Slovak Inginiering s.r.o. Prešov 43995969
Typ: Faktúra Potraviny šj 33.27 EUR  21.06.2017
Číslo: 90/2017 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra Projektové práce - Vodovod I.etapa 1000.00 EUR  21.06.2017
Číslo: 89/2017 Ing. Dana Gavalirová 50129503
Typ: Faktúra Materiál , služby- odstavná plocha 1635.44 EUR  21.06.2017
Číslo: 88/2017 Stavebniny Klešč s.r.o. 36580724

1 2 3 4 5 ... 40 >>