Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Objednávka Objednávka   15.06.2018
Číslo: 12/2018 eurobus 163456
Typ: Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie - SZTP ZO Kaľava 200.00 EUR  06.06.2018
Číslo: 32/2018 Slovenský zväz telesne postihnutých 12664979
Typ: Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie - MOMS, FS Kaľavčan 400.00 EUR  06.06.2018
Číslo: 31/2018 Miestny odbor Matice slovenskej Kaľava 00179027
Typ: Zmluva Zmluva o prenájme detskej atrakcie   04.06.2018
Číslo: 30/201 Maija Leškaničová 51046202
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 19.99 EUR  01.06.2018
Číslo: 99/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 43.91 EUR  01.06.2018
Číslo: 98/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Elektrická energia 54.00 EUR  01.06.2018
Číslo: 97/2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222
Typ: Faktúra Elektrická energia 219.76 EUR  01.06.2018
Číslo: 96/2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222
Typ: Faktúra Elektrická energia 119.08 EUR  01.06.2018
Číslo: 95/2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 86.30 EUR  01.06.2018
Číslo: 94/2018 PACIGA s.r.o. 36582115
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 45.82 EUR  01.06.2018
Číslo: 93/2018 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra Sociálna posudková činnosť 150.00 EUR  01.06.2018
Číslo: 92/2018 PhDr. Jozef Dub 43040993
Typ: Faktúra Učebné pomôcky MŠ 15.00 EUR  01.06.2018
Číslo: 91/2018 Vítězslav Fischer 33950342
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 37.91 EUR  01.06.2018
Číslo: 90/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 23.88 EUR  01.06.2018
Číslo: 89/2018 NICO Bandžuch Ivan 33984301
Typ: Faktúra Databáza cintorína 311.52 EUR  01.06.2018
Číslo: 88/2018 CYB, spol. s r.o. 31686681
Typ: Faktúra Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu ŠJ 19.78 EUR  01.06.2018
Číslo: 87/2018 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie komunal.odpadu 230.67 EUR  01.06.2018
Číslo: 86/2018 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie VOK 160.54 EUR  01.06.2018
Číslo: 85/2018 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Plyn zálohová platba 142.00 EUR  01.06.2018
Číslo: 84/2018 SPP a.s. 35815256

1 2 3 4 5 ... 56 >>