Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 41.52 EUR  20.04.2018
Číslo: 80/2018 NICO Bandžuch Ivan 33984301
Typ: Faktúra Mobilné služby 38.19 EUR  20.04.2018
Číslo: 79/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 51.63 EUR  20.04.2018
Číslo: 78/2018 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra Jedálne kupóny, služba 1065.54 EUR  20.04.2018
Číslo: 77/2018 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 31396674
Typ: Faktúra Služba - zodpovedná osoba 30.00 EUR  20.04.2018
Číslo: 76/2018 NAJ s.r.o. 36515001
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 60.87 EUR  20.04.2018
Číslo: 75/2018 INMEDIA spol. s r.o. 36019208
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 42.43 EUR  20.04.2018
Číslo: 74/2018 PACIGA s.r.o. 36582115
Typ: Faktúra Systémová podpora Urbis 100.00 EUR  20.04.2018
Číslo: 73/2018 MADE spol. s r.o. 36041688
Typ: Faktúra Plyn - zálohova platba 369.00 EUR  20.04.2018
Číslo: 72/2018 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 27.95 EUR  20.04.2018
Číslo: 71/2018 NICO Bandžuch Ivan 33984301
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie biolog.rozložiteľný odpad šj 19.78 EUR  20.04.2018
Číslo: 70/2018 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie VOK 185.20 EUR  20.04.2018
Číslo: 69/2018 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Člesnké 2018 Sezo - Spiš 33.00 EUR  20.04.2018
Číslo: 68/2018 SEZO - Spiš.združenie obcí 35560428
Typ: Faktúra Triedený zber I.polrok 2018 247.20 EUR  20.04.2018
Číslo: 67/2018 SEZO - Spiš.združenie obcí 35560428
Typ: Faktúra Technické služby MH 194.40 EUR  20.04.2018
Číslo: 66/2018 JOGA s.r.o. 31708251
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie komunál. odpadu 387.34 EUR  20.04.2018
Číslo: 65/2018 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 19.99 EUR  20.04.2018
Číslo: 64/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 43.08 EUR  20.04.2018
Číslo: 63/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Odmena za verejný prenos 38.50 EUR  20.04.2018
Číslo: 62/2018 Slovgram 17310598
Typ: Faktúra Malotraktor, prívesný vozík, bubnová kosa 3357.00 EUR  20.04.2018
Číslo: 61/2018 GARDEN TECHNIK s.r.o. 45482284

1 2 3 4 5 ... 54 >>