Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Dodatok Dodatok č. 2   31.12.2019
Číslo: 6/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Zmluva Ročná zmluva 2020 EKOVER   30.12.2019
Číslo: 26/2020 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Dodatok Dodatok č. 4   30.12.2019
Číslo: 5/2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801
Typ: Zmluva Zmluva o kontokorentnom úvere   05.12.2019
Číslo: 25/2019 PRIMA banka a.s. 31575951
Typ: Zmluva Školské ovocie   18.11.2019
Číslo: 24/2019 HOOK, s.r.o. 36216224
Typ: Faktúra Jedálne kupóny 1170.54 EUR  04.11.2019
Číslo: 219/2019 Up Slovensko s.r.o 31396674
Typ: Faktúra Vývoz biologicky rozložiteľných odpadov 19.78 EUR  04.11.2019
Číslo: 218/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 09/2019 205.51 EUR  04.11.2019
Číslo: 217/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vypracovanie žiadosti o NFP, verejné obstarávanie 400.00 EUR  04.11.2019
Číslo: 216/2019 DS Consulting, s. r. o. 47566931
Typ: Faktúra Energie 09/2019 198.91 EUR  04.11.2019
Číslo: 215/2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Energie 09/2019 113.40 EUR  04.11.2019
Číslo: 214/2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra MŠ - školské kancelárske potreby 99.20 EUR  04.11.2019
Číslo: 213/2019 Dagmar Kunová, Papiernictvo Domino 40849554
Typ: Faktúra KD - zariadenie 230.00 EUR  04.11.2019
Číslo: 212/2019 Milan Filo s.r.o. 51083388
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ - Ovocie pre školy 2.18 EUR  04.11.2019
Číslo: 211/2019 HOOK, s.r.o. 36216224
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby   04.11.2019
Číslo: 210/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Výkon zodpovednej osoby 10/2019 30.00 EUR  04.11.2019
Číslo: 209/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041
Typ: Faktúra Systémova podpora softvéru OcÚ 100.00 EUR  04.11.2019
Číslo: 208/2019 MADE spol. s r.o. 36041688
Typ: Faktúra Energie 10/2019 358.00 EUR  04.11.2019
Číslo: 207/2019 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 09-10/2019 94.48 EUR  04.11.2019
Číslo: 206/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Príspevok na realizáciu triedeného odpadu 239.40 EUR  04.11.2019
Číslo: 205/2019 SEZO - Spiš.združenie obcí 35560428

1 2 3 4 5 ... 78 >>