Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Zmluva Nákup potravín   04.10.2013
Číslo: 19/2013 INMEDIA spol. s r.o. 36019208
Typ: Zmluva Nájom hrobového miesta 16.60 EUR  23.09.2013
Číslo: 18/2013 Anna Čurillová
Typ: Zmluva Oplotenie cintorína 4915.00 EUR  23.09.2013
Číslo: 17/2013 Ivan Adamkovič 46169806
Typ: Zmluva Počítačový program 219.10 EUR  01.09.2013
Číslo: 16/2013 KEO spol. s.r.o. 36739464
Typ: Zmluva Zmluva o poskytovaní telekom. služieb   20.08.2013
Číslo: 15/2013 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Zmluva Nájom hrobového miesta 16.60 EUR  13.07.2013
Číslo: 14/2013 Štefan Jurčišin 6
Typ: Zmluva Úrazové poistenie UoZ 48.75 EUR  30.06.2013
Číslo: 13/2013 ÚPSVR 34255326
Typ: Zmluva Úrazpvé poistenie UoZ 9.75 EUR  30.06.2013
Číslo: 12/2013 ÚPSVR 34255326
Typ: Zmluva Aktivácia nezamestnaných 427.00 EUR  30.06.2013
Číslo: 11/2013 ÚPSVR 34255326
Typ: Zmluva Spolufinancovanie CVČ   17.06.2013
Číslo: 10/2013 Mesto Spišské Vlachy 00329657
Typ: Zmluva Autorské práva k hud. dielam   01.06.2013
Číslo: 9/2013 Slovgram 17310598
Typ: Zmluva Spolufinancovanie CVČ 65.13 EUR  25.04.2013
Číslo: 8/2013 Obec Smižany 00691721
Typ: Zmluva Spolufinancovanie CVČ   20.04.2013
Číslo: 7/2013 Mesto Krompachy 00329282
Typ: Zmluva Dodatok č.2, dodávka plynu   17.03.2013
Číslo: 6/2013 SPP a.s. 35815256
Typ: Zmluva Nájom hrobového miesta 16.60 EUR  28.02.2013
Číslo: 5/2013 Jozef Šefčík 5
Typ: Zmluva Zmluva o zabezpečení telekom. služieb   12.02.2013
Číslo: 4/2013 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Zmluva Nájom hrobového miesta 16.60 EUR  03.02.2013
Číslo: 3/2013 Marta Brejčáková 3
Typ: Zmluva Predchádzanie škodám na pozemkoch   30.01.2013
Číslo: 2/2013 Slovenský poľovnícky zväz , Poľovnícke združenie Suchá Dolina - Kaľava 31301185
Typ: Zmluva Prenájom KD 7.00 EUR  07.01.2013
Číslo: 21/2012 Oľga Červeňová 0
Typ: Zmluva Dodatok k ročnej zmluve o likvidácií TKO   01.01.2013
Číslo: 1/2013 Ekover s.r.o. 31691021

<< 1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 >>