Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra Mobilné služby 36.93 EUR  29.02.2016
Číslo: 23/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Vývoz biolog.rozlož.odpad ŠJ 19.20 EUR  29.02.2016
Číslo: 22/2016 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Potraviny šj 45.28 EUR  29.02.2016
Číslo: 21/2016 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra Elektrina - zál.platba 1481.00 EUR  29.02.2016
Číslo: 20/2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222
Typ: Faktúra Hlasové služby 19.99 EUR  29.02.2016
Číslo: 19/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Hlasové služby 21.08 EUR  29.02.2016
Číslo: 18/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Hlasové služby 42.06 EUR  29.02.2016
Číslo: 17/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Materiál volby NR SR 30.24 EUR  29.02.2016
Číslo: 16/2016 MOON - reklamné štúdio -Lukáč Martin 2014165
Typ: Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadu 198.54 EUR  29.02.2016
Číslo: 15/2016 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Bankové služby 6.00 EUR  29.02.2016
Číslo: 14/2016 PRIMA banka a.s. 31575951
Typ: Faktúra Plyn - zálohova platba 762.00 EUR  29.02.2016
Číslo: 13/2016 SPP a.s. 35815256
Typ: Zmluva Zmluva o prenájme KD 10.00 EUR  10.02.2016
Číslo: 5/2016 Róbert Mihók 43036465
Typ: Zmluva Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO 11.79 EUR  10.02.2016
Číslo: 4/2016 Komunálna poisťovňa 31595545
Typ: Zmluva Zmluva o odvoze komunálneho odpadu   04.02.2016
Číslo: 3/2016 Vladimír Kontroš 45275696
Typ: Zmluva Ročná zmluva o zbere,odvoze komunál. odpadu   04.02.2016
Číslo: 2/2016 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Naradie DS 339.12 EUR  31.01.2016
Číslo: 12/2016 MAJSTER centrum 36817767
Typ: Faktúra Spoločný stavebný úrad 738.62 EUR  31.01.2016
Číslo: 11/2016 Mesto Krompachy 00329282
Typ: Faktúra Mobilné služby 53.50 EUR  31.01.2016
Číslo: 10/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Elektrická energia - vyučtovanie 2015 946.19 EUR  31.01.2016
Číslo: 9/2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222
Typ: Faktúra Potraviny šj 15.07 EUR  31.01.2016
Číslo: 8/2016 INMEDIA spol. s r.o. 36019208

<< 1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 87 >>