Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra Plyn - zálohová platba 787.00 EUR  31.01.2016
Číslo: 7/2016 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra vyučtovanie spotreby plynu 2015 515.99 EUR  31.01.2016
Číslo: 6/2016 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra GoMail 01/16 3.98 EUR  31.01.2016
Číslo: 5/2016 Slovanet a.s. 35765143
Typ: Faktúra Hlasové služby ocu 20.98 EUR  31.01.2016
Číslo: 4/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Hlasové služby ocu 43.43 EUR  31.01.2016
Číslo: 3/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Hlasové služby mš 24.23 EUR  31.01.2016
Číslo: 2/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Systémová podpora - urbis 100.00 EUR  31.01.2016
Číslo: 1/2016 MADE spol. s r.o. 36041688
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 145.42 EUR  31.01.2016
Číslo: 217/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie VOK 139.89 EUR  31.01.2016
Číslo: 216/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Služba ZO 30.00 EUR  31.01.2016
Číslo: 215/2015 NAJ s.r.o. 36515001
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK 164.05 EUR  31.01.2016
Číslo: 214/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Pyrotechnika 210.00 EUR  31.01.2016
Číslo: 213/2015 PYRODYN spiš s.r.o. 36194999
Typ: Faktúra Zhutnenie štrku - OP 90.00 EUR  31.01.2016
Číslo: 212/2015 Marián Adamkovič - MAJSTRO 41318323
Typ: Objednávka Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2016   13.01.2016
Číslo: 2/2016 Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650
Typ: Objednávka Demontáž vianočného osvetlenia,výmena žiariviek VO   12.01.2016
Číslo: 1/2016 ZAHY s.r.o. Krompachy 36700479
Typ: Zmluva Zmluva o prenájme KD 10.00 EUR  12.01.2016
Číslo: 1/2016 Ján Čurilla
Typ: Zmluva Zmluva o prenájme KD   12.01.2016
Číslo: 37/2015 Slovenský zväz telesne postihnutých 12664979
Typ: Zmluva Zmluva o pripojení k informačnému systému - Dátové centrum obcí a miest   12.01.2016
Číslo: 36/2015 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 45736359
Typ: Zmluva Zmluva o právnej pomoci   12.01.2016
Číslo: 35/2015 JUDr.František Pitoňák 45006962
Typ: Zmluva Dohoda č. 215/§52a/2015/ŠR   02.01.2016
Číslo: 34/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 30794536

<< 1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 87 >>