Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra Hlasové služby 20.98 EUR  30.06.2015
Číslo: 90/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Materiál verejné osvetlenie 52.62 EUR  30.06.2015
Číslo: 89/2015 Elektroset Krompachy s.r.o. 31654169
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie KO 276.32 EUR  30.06.2015
Číslo: 88/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie VOK 119.27 EUR  30.06.2015
Číslo: 87/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Prevádzkovanie zábavného zariadenia 150.00 EUR  30.06.2015
Číslo: 86/2015 PaedDr. Slávka Kubašková 41320018
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 51.69 EUR  30.06.2015
Číslo: 85/2015 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra Plyn - zálohová platba 47.00 EUR  30.06.2015
Číslo: 84/2015 SPP a.s. 35815256
Typ: Zmluva Zmluva o dielo 620.00 EUR  26.06.2015
Číslo: 16/2015 Vladimír Kontroš 45275696
Typ: Zmluva Zmluva o pooskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní   24.06.2015
Číslo: 15/2015 Elena Velebírová - ELÁN 40052206
Typ: Objednávka Oceľová rúra 300mm/8m   19.06.2015
Číslo: 7/2015 Ascony export-import s.r.o 31697119
Typ: Objednávka Výmena súmrakového spínača+žiariviek na VO   19.06.2015
Číslo: 8/2015 ZAHY s.r.o. Krompachy 36700479
Typ: Zmluva Zmluva o prenájme KD 10.00 EUR  18.06.2015
Číslo: 14/2015 Jozef Rabatin
Typ: Faktúra Montážne práce 75.50 EUR  31.05.2015
Číslo: 83/2015 ZAHY s.r.o. Krompachy 36700479
Typ: Faktúra Mobilné služby 25.21 EUR  31.05.2015
Číslo: 82/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra GoMail 3.98 EUR  31.05.2015
Číslo: 81/2015 Slovanet a.s. 35765143
Typ: Faktúra Vývoz biologicky odpad ŠJ 19.20 EUR  31.05.2015
Číslo: 80/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie KO 142.90 EUR  31.05.2015
Číslo: 79/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 163.08 EUR  31.05.2015
Číslo: 78/2015 PACIGA s.r.o. 36582115
Typ: Faktúra Plyn -zálohová platba 111.00 EUR  31.05.2015
Číslo: 77/2015 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Školenie DHZ 30.00 EUR  31.05.2015
Číslo: 76/2015 DPO SR 00177474

<< 1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 78 >>