Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Zmluva Spolufinancovanie CVČ 65.13 EUR  25.04.2013
Číslo: 8/2013 Obec Smižany 00691721
Typ: Zmluva Spolufinancovanie CVČ   20.04.2013
Číslo: 7/2013 Mesto Krompachy 00329282
Typ: Zmluva Dodatok č.2, dodávka plynu   17.03.2013
Číslo: 6/2013 SPP a.s. 35815256
Typ: Zmluva Nájom hrobového miesta 16.60 EUR  28.02.2013
Číslo: 5/2013 Jozef Šefčík 5
Typ: Zmluva Zmluva o zabezpečení telekom. služieb   12.02.2013
Číslo: 4/2013 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Zmluva Nájom hrobového miesta 16.60 EUR  03.02.2013
Číslo: 3/2013 Marta Brejčáková 3
Typ: Zmluva Predchádzanie škodám na pozemkoch   30.01.2013
Číslo: 2/2013 Slovenský poľovnícky zväz , Poľovnícke združenie Suchá Dolina - Kaľava 31301185
Typ: Zmluva Prenájom KD 7.00 EUR  07.01.2013
Číslo: 21/2012 Oľga Červeňová 0
Typ: Zmluva Dodatok k ročnej zmluve o likvidácií TKO   01.01.2013
Číslo: 1/2013 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Zmluva Ročná zmluva o zneškodňovaní odpadu   30.12.2012
Číslo: 20/2012 Ekover, s.r.o. 36691021
Typ: Zmluva Rámcová zmluva o zneškodňovaní odpadu   30.12.2012
Číslo: 19/2012 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Zmluva Ramcová zmluva   29.12.2012
Číslo: 100/2012 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Zmluva Poistenie majetku 23.72 EUR  30.11.2012
Číslo: 18/2012 Komunálna poisťovňa 31595545
Typ: Zmluva Zmluva o užívaní revíru 57.18 EUR  27.11.2012
Číslo: 17/2012 Slovenský poľovnícky zväz , Poľovnícke združenie Suchá Dolina - Kaľava 31301185
Typ: Zmluva Zmluva o dielo 130.00 EUR  17.11.2012
Číslo: 16/2012 Miroslav Fric 1
Typ: Zmluva Nájom hrobového miesta 16.60 EUR  08.10.2012
Číslo: 15/2012 Stanislav Rabatin
Typ: Zmluva Zber a odvoz KO   19.09.2012
Číslo: 13/2012 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Zmluva Aktivácia nezamestnaných   07.09.2012
Číslo: 14/2012 ÚPSVR 34255326
Typ: Zmluva Aktivávia nezamestnaných 155.40 EUR  07.08.2012
Číslo: 12/1012 ÚPSVR 34255326
Typ: Zmluva Nájom hrobového miesta 16.60 EUR  17.07.2012
Číslo: 11/2012 Jozef Šefčík 5

<< 1 ... 64 65 66 67 68 69 70 >>