Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra GoMail Inlimited 01/2015 3.98 EUR  31.01.2015
Číslo: 8/2015 Slovanet a.s. 35765143
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 85.71 EUR  31.01.2015
Číslo: 7/2015 PACIGA s.r.o. 36582115
Typ: Faktúra Vývoz biologicky rozložiteľný odpad ŠJ 19.20 EUR  31.01.2015
Číslo: 6/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie KO 12/2014 134.29 EUR  31.01.2015
Číslo: 5/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Systémová podpora URBIS 01-03/2015 100.00 EUR  31.01.2015
Číslo: 4/2015 MADE spol. s r.o. 36041688
Typ: Faktúra Hlasové služby ŠK 24.98 EUR  31.01.2015
Číslo: 3/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Hlasové služby ocú 25.97 EUR  31.01.2015
Číslo: 2/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Hlasové služby ocú 47.42 EUR  31.01.2015
Číslo: 1/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Zmluva Ročná zmluva o zbere,odvoze, komunál. odpadu   29.01.2015
Číslo: 3/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Objednávka Prevod evidencie majetku z programu KEO-Win   23.01.2015
Číslo: 3/2015 MADE spol. s r.o. 36041688
Typ: Objednávka Demontáž vianočnáho osvetlenia+výmena žiarovky VO   14.01.2015
Číslo: 2/2015 ZAHY s.r.o. Krompachy 36700479
Typ: Zmluva Dodatok k zmluve č. 2028079506   10.01.2015
Číslo: 2/2015 TK Mobil s.r.o. 44568827
Typ: Zmluva Dohoda 2015/2662 § 10 o pomoci v hmotnej núdzi   04.01.2015
Číslo: 1/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 30794536
Typ: Objednávka Zimná údržba MK 20.00 EUR  02.01.2015
Číslo: 1/2015 Denisa Uličná 43834388
Typ: Zmluva Informačný systém   30.12.2014
Číslo: 44/2014 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 45736359
Typ: Zmluva mluva o poskytovaní verejných služieb   19.12.2014
Číslo: 43/2014 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Zmluva Úrazové poistenie UoZ   07.10.2014
Číslo: 42/2014 Komunálna poisťovňa 31595545
Typ: Zmluva Aktivácia nezamestnaných   27.09.2014
Číslo: 41/2014 ÚPSVR 34255326
Typ: Zmluva Aktivávia nezamestnaných - dodatok   20.09.2014
Číslo: 40/2014 ÚPSVR 34255326
Typ: Zmluva Dodávka plynu   12.09.2014
Číslo: 39/2014 SPP a.s. 35815256

<< 1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 78 >>