Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobilný internet   17.07.2015
Číslo: 19/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb   15.07.2015
Číslo: 18/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Zmluva Zmluva o prenájme KD   11.07.2015
Číslo: 17/2015 Slovenský zväz telesne postihnutých 12664979
Typ: Faktúra Zneškodnenie nebezpečného odpadu 252.00 EUR  30.06.2015
Číslo: 101/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Údržba výpočtovej techniky 75.08 EUR  30.06.2015
Číslo: 100/2015 eRCIS s.r.o. 46298398
Typ: Faktúra Učebné pomôcky mš 22.29 EUR  30.06.2015
Číslo: 99/2015 INFRA Slovakia s.r.o. 44752423
Typ: Faktúra Materiál - kanalizácia 410.03 EUR  30.06.2015
Číslo: 98/2015 Ascony export-import s.r.o 31697119
Typ: Faktúra Mobilné služby 24.91 EUR  30.06.2015
Číslo: 97/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra GoMail 3.98 EUR  30.06.2015
Číslo: 96/2015 Slovanet a.s. 35765143
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 202.22 EUR  30.06.2015
Číslo: 95/2015 PACIGA s.r.o. 36582115
Typ: Faktúra Materiál verejené osvetlenie 58.60 EUR  30.06.2015
Číslo: 94/2015 Elektroset Krompachy s.r.o. 31654169
Typ: Faktúra Vývoz biologicky odpad ŠJ 19.20 EUR  30.06.2015
Číslo: 93/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Hlasové služby 19.99 EUR  30.06.2015
Číslo: 92/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Hlasové služby 41.93 EUR  30.06.2015
Číslo: 91/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Hlasové služby 20.98 EUR  30.06.2015
Číslo: 90/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Materiál verejné osvetlenie 52.62 EUR  30.06.2015
Číslo: 89/2015 Elektroset Krompachy s.r.o. 31654169
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie KO 276.32 EUR  30.06.2015
Číslo: 88/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie VOK 119.27 EUR  30.06.2015
Číslo: 87/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Prevádzkovanie zábavného zariadenia 150.00 EUR  30.06.2015
Číslo: 86/2015 PaedDr. Slávka Kubašková 41320018
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 51.69 EUR  30.06.2015
Číslo: 85/2015 Mäso Marton 10763694

<< 1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 87 >>