Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 48.63 EUR  31.05.2015
Číslo: 70/2015 Mäso Marton 10763694
Typ: Zmluva Dodatok č. 2015/193857   28.05.2015
Číslo: 13/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 30794536
Typ: Zmluva Dodatokč.2015/193850 k Dohode č.2015/2662   28.05.2015
Číslo: 12/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 30794536
Typ: Objednávka Odber opotrebovaných pneumatík   09.05.2015
Číslo: 6/2015 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065
Typ: Faktúra Mobilné služby 25.76 EUR  30.04.2015
Číslo: 69/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 184.23 EUR  30.04.2015
Číslo: 68/2015 PACIGA s.r.o. 36582115
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 48.68 EUR  30.04.2015
Číslo: 67/2015 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra GoMail 3.98 EUR  30.04.2015
Číslo: 66/2015 Slovanet a.s. 35765143
Typ: Faktúra Biologicky rozložiteľný odpad ŠJ 19.20 EUR  30.04.2015
Číslo: 65/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Služby 22.96 EUR  30.04.2015
Číslo: 64/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie KO 03 130.88 EUR  30.04.2015
Číslo: 63/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Hlasové služby 63.54 EUR  30.04.2015
Číslo: 62/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Hlasové služby 20.98 EUR  30.04.2015
Číslo: 61/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Hlasové služby 19.99 EUR  30.04.2015
Číslo: 60/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Systemova podpora Urbis 100.00 EUR  30.04.2015
Číslo: 59/2015 MADE spol. s r.o. 36041688
Typ: Faktúra Realizácia triedeného odpadu 253.80 EUR  30.04.2015
Číslo: 58/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Členské 2015 33.00 EUR  30.04.2015
Číslo: 57/2015 SEZO - Spiš.združenie obcí 35560428
Typ: Faktúra Plyn - zálohová platba 288.00 EUR  30.04.2015
Číslo: 55/2015 SPP a.s. 35815256
Typ: Dodatok Dodatok č. 1 k zmluve s CVČ Krompachy   26.04.2015
Číslo: 11/2015 Mesto Krompachy 00329282
Typ: Zmluva Dohoda č.36/§52/2015   06.04.2015
Číslo: 11/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 30794536

<< 1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 87 >>