Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra Hlasové služby 20.98 EUR  30.04.2015
Číslo: 61/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Hlasové služby 19.99 EUR  30.04.2015
Číslo: 60/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Systemova podpora Urbis 100.00 EUR  30.04.2015
Číslo: 59/2015 MADE spol. s r.o. 36041688
Typ: Faktúra Realizácia triedeného odpadu 253.80 EUR  30.04.2015
Číslo: 58/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Členské 2015 33.00 EUR  30.04.2015
Číslo: 57/2015 SEZO - Spiš.združenie obcí 35560428
Typ: Faktúra Plyn - zálohová platba 288.00 EUR  30.04.2015
Číslo: 55/2015 SPP a.s. 35815256
Typ: Dodatok Dodatok č. 1 k zmluve s CVČ Krompachy   26.04.2015
Číslo: 11/2015 Mesto Krompachy 00329282
Typ: Zmluva Dohoda č.36/§52/2015   06.04.2015
Číslo: 11/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 30794536
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie odpadu AČ 152.71 EUR  31.03.2015
Číslo: 56/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Mobilné služby 26.29 EUR  31.03.2015
Číslo: 54/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Autorské práva 33.50 EUR  31.03.2015
Číslo: 53/2015 Slovgram 17310598
Typ: Faktúra Dezinfekčné prostriedky 150.80 EUR  31.03.2015
Číslo: 52/2015 Alzbeta Zwancigerová 1020681156
Typ: Faktúra Kancelárske potreby 30.50 EUR  31.03.2015
Číslo: 51/2015 CAMEA computer systems 36468924
Typ: Faktúra Elektromontážne práce 72.00 EUR  31.03.2015
Číslo: 50/2015 ZAHY s.r.o. Krompachy 36700479
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 69.78 EUR  31.03.2015
Číslo: 49/2015 PACIGA s.r.o. 36582115
Typ: Faktúra GoMail 3.98 EUR  31.03.2015
Číslo: 48/2015 Slovanet a.s. 35765143
Typ: Faktúra Kancelárske potreby 93.49 EUR  31.03.2015
Číslo: 47/2015 Jenčík Peter SooF 33056277
Typ: Faktúra Biologicky rozložiteľný odpad šj 19.20 EUR  31.03.2015
Číslo: 46/2015 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Služby - prevod 50.00 EUR  31.03.2015
Číslo: 45/2015 MADE spol. s r.o. 36041688
Typ: Faktúra Hlasové služby 24.16 EUR  31.03.2015
Číslo: 44/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469

<< 1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 87 >>