Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 49.01 EUR  13.11.2018
Číslo: 193/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Vývoz biologicky rozložiteľných odpadov šj 19.78 EUR  13.11.2018
Číslo: 192/2018 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Príspevok na triedený zber 247.20 EUR  13.11.2018
Číslo: 191/2018 SEZO - Spiš.združenie obcí 35560428
Typ: Faktúra Materiál MŠ 114.95 EUR  13.11.2018
Číslo: 190/2018 EVENIT s.r.o. 43919073
Typ: Faktúra Materiál 60.06 EUR  13.11.2018
Číslo: 189/2018 ALTAN spol. s r.o. 31650899
Typ: Faktúra Plyn-zálohová platba 355.00 EUR  13.11.2018
Číslo: 188/2018 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 287.02 EUR  13.11.2018
Číslo: 187/2018 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Učebne pomôcky mš 74.90 EUR  13.11.2018
Číslo: 186/2018 NOMILAND 36174319
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 49.98 EUR  13.11.2018
Číslo: 185/2018 NICO Bandžuch Ivan 33984301
Typ: Faktúra Systémová podpora urbis 100.00 EUR  13.11.2018
Číslo: 184/2018 MADE spol. s r.o. 36041688
Typ: Faktúra Verejné obstarávanie ZENB 950.00 EUR  13.11.2018
Číslo: 183/2018 TENDERTEAM s.r.o. 46964819
Typ: Faktúra Výkopové práce 200.00 EUR  13.11.2018
Číslo: 182/2018 PR-BAGER s.r.o. 51764482
Typ: Faktúra Vodárenský materiál mš 319.46 EUR  13.11.2018
Číslo: 181/2018 Vladimír Probala PROMIX 37176358
Typ: Faktúra Licencia ŠJ 207.60 EUR  13.11.2018
Číslo: 180/2018 Verejná informačná služba s.r.o. 36006912
Typ: Zmluva Zmluva o dielo- ZENB 451151.28 EUR  29.10.2018
Číslo: 36/2018 REMER, a.s. 19015003
Typ: Objednávka Predlženie plynového potrubia v MŠ   26.10.2018
Číslo: 21/2018 Miroslav Fric 1
Typ: Objednávka Kontrolu a čistenie komínov   25.10.2018
Číslo: 20/201 Rastislav Kaňúk, Kominárstvo Spiš 5112589
Typ: Objednávka Revízia el. zariadenia   23.10.2018
Číslo: 19/2018 Empos a.r.o. 50729799
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 40.21 EUR  09.10.2018
Číslo: 179/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Materiál ŠJ 149.18 EUR  09.10.2018
Číslo: 178/2018 Elektroset Krompachy s.r.o. 31654169

<< 1 2 3 4 5 6 ... 62 >>