Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra Školské pomôcky, potreby 55.26 EUR  04.11.2019
Číslo: 199/2019 MAGUITA s.r.o. 36316881
Typ: Faktúra Vypracovanie žiadosti o NFP, verejné obstarávanie 400.00 EUR  04.11.2019
Číslo: 198/2019 DS Consulting, s. r. o. 47566931
Typ: Faktúra Softvér OcÚ 59.99 EUR  04.11.2019
Číslo: 197/2019 RA Software s.r.o. 04885414
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 78.52 EUR  04.11.2019
Číslo: 196/2019 INMEDIA spol. s r.o. 36019208
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 32.12 EUR  04.11.2019
Číslo: 195/2019 NICO Bandžuch Ivan 33984301
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 59.98 EUR  04.11.2019
Číslo: 194/2019 INMEDIA spol. s r.o. 36019208
Typ: Faktúra Licencia - softvér ŠJ 78.00 EUR  04.11.2019
Číslo: 193/2019 Verejná informačná služba s.r.o. 36006912
Typ: Objednávka Objednávka 24   23.10.2019
Číslo: 24/2019 Jiří Štefan www.tonerynaplne.sk 66316669,
Typ: Objednávka Objednávka 23/2019   08.10.2019
Číslo: 23/2019 Dagmar Kunová, Papiernictvo Domino 40849554
Typ: Objednávka Objednávka 22/2019   07.10.2019
Číslo: 22/2019 Milan Filo s.r.o. 51083388
Typ: Faktúra Školenie k informačnému systému 40.00 EUR  01.10.2019
Číslo: 192/2019 MADE spol. s r.o. 36041688
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 214.66 EUR  01.10.2019
Číslo: 191/2019 INMEDIA spol. s r.o. 36019208
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 28.42 EUR  01.10.2019
Číslo: 190/2019 INMEDIA spol. s r.o. 36019208
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 71.09 EUR  01.10.2019
Číslo: 189/2019 NICO Bandžuch Ivan 33984301
Typ: Faktúra Stavebné práce - rekonštrukcia hyg. zariadení MŠ 1180.00 EUR  01.10.2019
Číslo: 188/2019 Erik Šulik 46730001
Typ: Faktúra Drvené kamenivo 126.88 EUR  01.10.2019
Číslo: 187/2019 PR-BAGER s.r.o. 51764482
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 08/2019 624.99 EUR  01.10.2019
Číslo: 186/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vyťahovanie žumpy, likvidácia odpadových vôd 216.53 EUR  01.10.2019
Číslo: 185/2019 JOGA s.r.o. 31708251
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie VOK 08/2019 213.60 EUR  01.10.2019
Číslo: 184/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Energie 09/2019 115.00 EUR  01.10.2019
Číslo: 183/2019 SPP a.s. 35815256

<< 1 2 3 4 5 6 ... 77 >>