Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 71.09 EUR  01.10.2019
Číslo: 189/2019 NICO Bandžuch Ivan 33984301
Typ: Faktúra Stavebné práce - rekonštrukcia hyg. zariadení MŠ 1180.00 EUR  01.10.2019
Číslo: 188/2019 Erik Šulik 46730001
Typ: Faktúra Drvené kamenivo 126.88 EUR  01.10.2019
Číslo: 187/2019 PR-BAGER s.r.o. 51764482
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 08/2019 624.99 EUR  01.10.2019
Číslo: 186/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vyťahovanie žumpy, likvidácia odpadových vôd 216.53 EUR  01.10.2019
Číslo: 185/2019 JOGA s.r.o. 31708251
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie VOK 08/2019 213.60 EUR  01.10.2019
Číslo: 184/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Energie 09/2019 115.00 EUR  01.10.2019
Číslo: 183/2019 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ 242.69 EUR  01.10.2019
Číslo: 182/2019 Martina Klembarová - A. Zwancigerová Drogéria 50093355
Typ: Faktúra Energie 08/2019 101.03 EUR  01.10.2019
Číslo: 181/2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Energie 08/2019 190.50 EUR  01.10.2019
Číslo: 180/2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 08-09/2019 27.58 EUR  01.10.2019
Číslo: 179/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Výkon zodpovednej osoby 09/2019 30.00 EUR  01.10.2019
Číslo: 178/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041
Typ: Faktúra Jedálne kupóny 593.04 EUR  01.10.2019
Číslo: 177/2019 Up Slovensko s.r.o 31396674
Typ: Faktúra Jedálne kupóny - dobropis 435.60 EUR  01.10.2019
Číslo: 176/2019 Up Slovensko s.r.o 31396674
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 08/2019 64.48 EUR  01.10.2019
Číslo: 175/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 30.00 EUR  01.10.2019
Číslo: 174/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Zmluva Zmluva o poskytovaní právnych služieb   01.10.2019
Číslo: 21/2019 doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD., 50718126
Typ: Zmluva Dohoda o ukončení zmluvy   01.10.2019
Číslo: 20/2019 doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD., 50718126
Typ: Objednávka Objednávka 21/2019   20.09.2019
Číslo: 21/2019 RA Software s.r.o. CZ04885414
Typ: Zmluva Zmluva o dielo   11.09.2019
Číslo: 19/2019 PKVK-stav, s.r.o. 46129464

<< 1 2 3 4 5 6 7 ... 78 >>