Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Objednávka Objednávka 11/2019   14.06.2019
Číslo: 11/2019 eurobus 163456
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 51.86 EUR  10.06.2019
Číslo: 126/2019 PACIGA s.r.o. 36582115
Typ: Faktúra Autobusová preprava MŠ 130.00 EUR  10.06.2019
Číslo: 125/2019 Spišbus plus s.r.o. 47490870
Typ: Faktúra Stavebný materiál ZENB 166.12 EUR  10.06.2019
Číslo: 124/2019 ALTAN spol. s r.o. 31650899
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK 052019 170.32 EUR  10.06.2019
Číslo: 123/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie kom. odpadu 052019 245.85 EUR  10.06.2019
Číslo: 122/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 35.65 EUR  10.06.2019
Číslo: 121/2019 NICO Bandžuch Ivan 33984301
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 65.47 EUR  10.06.2019
Číslo: 120/2019 INMEDIA spol. s r.o. 36019208
Typ: Faktúra Vývoz biologicky rozložiteľných kuch. odpadov 19.78 EUR  10.06.2019
Číslo: 119/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Energie plyn 06/2019 60.00 EUR  10.06.2019
Číslo: 118/2019 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 04.05.2019 72.68 EUR  10.06.2019
Číslo: 117/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 05.2019 64.63 EUR  10.06.2019
Číslo: 116/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 05.2019 30.19 EUR  10.06.2019
Číslo: 115/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Kancelárske potreby, pečiatky 213.38 EUR  10.06.2019
Číslo: 114/2019 MOON - reklamné štúdio -Lukáč Martin 14375451
Typ: Faktúra Výkon zodpovednej za 06/2019 30.00 EUR  10.06.2019
Číslo: 113/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041
Typ: Faktúra Jedálne kupóny 1095.54 EUR  10.06.2019
Číslo: 112/2019 Up Slovensko s.r.o 31396674
Typ: Faktúra Projektová dokumentácia - vodovod 1100.00 EUR  10.06.2019
Číslo: 111/2019 Ing. Dana Gavalirová 50129503
Typ: Faktúra ZENB Stavebný dozor 1000.00 EUR  10.06.2019
Číslo: 110/2019 Ing. Karol Petz 45324565
Typ: Faktúra ŠJ potraviny 31.40 EUR  10.06.2019
Číslo: 109/2019 PACIGA s.r.o. 36582115
Typ: Faktúra ŠJ Potraviny 33.50 EUR  10.06.2019
Číslo: 108/2019 Mäso Marton 10763694

<< 1 2 3 4 5 6 7 ... 74 >>