Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Zmluva Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 600.00 EUR  18.12.2020
Číslo: 43/2020 AV Audit s.r.o. 44877102
Typ: Dodatok Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činnos   16.12.2020
Číslo: 11/2020 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Zmluva Zmluva o spolupráci USVRK-OIP-2020/001620-034   14.12.2020
Číslo: 42/2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 151866
Typ: Zmluva Zmluva o výpožičke SODB   08.12.2020
Číslo: 41/2020 Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197
Typ: Objednávka Kancelársky materiál 34.04 EUR  08.12.2020
Číslo: 28/2020 OfficeLand s.r.o. 35843136
Typ: Objednávka Kancelársky materiál 87.78 EUR  08.12.2020
Číslo: 27/2020 Lomond Distribution Center 31615858
Typ: Zmluva Dohoda č. 20/44/54X/92   03.12.2020
Číslo: 40/2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 30794536
Typ: Faktúra Strava celoplošné testovanie 72.00 EUR  02.12.2020
Číslo: 174/2020 Catering All inclusive s.r.o. 52626652
Typ: Faktúra Pracovná obuv OcÚ a MŠ 70.00 EUR  02.12.2020
Číslo: 173/2020 Prego Slovakia s.r.o. 36276626
Typ: Faktúra Vývpoz a zneškodnenie BRKO 10/2020 25.70 EUR  02.12.2020
Číslo: 172/2020 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Energie 10/2020 258.23 EUR  02.12.2020
Číslo: 171/2020 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Energie 10/2020 119.53 EUR  02.12.2020
Číslo: 170/2020 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby10-11/2020 74.04 EUR  02.12.2020
Číslo: 169/2020 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 73.67 EUR  02.12.2020
Číslo: 168/2020 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra Dávkovač dezinfekcie 100.80 EUR  02.12.2020
Číslo: 167/2020 VILLA MARKET s.r.o. 31668461
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie KO 10/2020 231.28 EUR  02.12.2020
Číslo: 166/2020 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie VOK 10/2020 544.69 EUR  02.12.2020
Číslo: 165/2020 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Stavebný materiál 1297.14 EUR  02.12.2020
Číslo: 164/2020 eMKa Plus s.r.o. Spišská Nová Ves 36197378
Typ: Faktúra Školské ovocie   02.12.2020
Číslo: 163/2020 HOOK, s.r.o. 36216224
Typ: Faktúra Výkon zodpovednej osoby 11/2020 30.00 EUR  02.12.2020
Číslo: 162/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041

<< 1 2 3 4 5 6 7 ... 95 >>