Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra Vývoz biolog. rozložiteľných kuch. odpadov 03/2020 6.43 EUR  12.05.2020
Číslo: 60/2020 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Energie 03/2020 115.19 EUR  12.05.2020
Číslo: 59/2020 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Energie 04/2020 242.00 EUR  12.05.2020
Číslo: 58/2020 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 03/2020 118.51 EUR  12.05.2020
Číslo: 57/2020 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Systémová podpora Urbis 04-06/2020 100.00 EUR  12.05.2020
Číslo: 56/2020 MADE spol. s r.o. 36041688
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 22.82 EUR  12.05.2020
Číslo: 55/2020 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra Výkon zodpovednej osoby 04/2020 30.00 EUR  12.05.2020
Číslo: 54/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041
Typ: Faktúra Propagačný materiál, knihy 247.50 EUR  12.05.2020
Číslo: 53/2020 CBS spol, s.r.o. 36754749
Typ: Faktúra ŠJ Potraviny 86.96 EUR  12.05.2020
Číslo: 52/2020 Mäso Marton 10763694
Typ: Objednávka Jedálne kupóny   12.05.2020
Číslo: 7/2020 Up Slovensko s.r.o 31396674
Typ: Objednávka Kancelársky materiál   12.05.2020
Číslo: 6/2020 ELITOM s. r. o. 45894469
Typ: Objednávka Krovinorez   08.05.2020
Číslo: 8/2020 NAY a.s. 35739487
Typ: Zmluva Zmluva DHZO-dotácia 1400.00 EUR  04.05.2020
Číslo: 7/2020 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177475
Typ: Dodatok Dodatok ku Kúpnej zmluve zo dňa 24.2.2020 zverejnenej 02.3.2020 pod číslom 3/2020   21.04.2020
Číslo: 9/2020 Stanislav Bandžuch 20202020
Typ: Dodatok Dodatok ku Kúpnej zmluve zo dňa 27.2.2020 zverejnenej 02.3.2020 pod číslom 5/2020.   20.04.2020
Číslo: 8/2020 Bohuslav Šefčík 20202071
Typ: Dodatok Dodatok ku Kúpnej zmluve zo dňa 24.2.2020 zverejnenej 02.3.2020 pod číslom 4/2020   20.04.2020
Číslo: 7/2020 Ružene Čurillová 0202020
Typ: Zmluva Zmluva o dielo č.1/2020 27519.95 EUR  03.04.2020
Číslo: 6/2020 PKVK-stav, s.r.o. 46129464
Typ: Faktúra Energie 02/2020 123.53 EUR  23.03.2020
Číslo: 51/2020 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Energie 02/2020 286.13 EUR  23.03.2020
Číslo: 50/2020 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 58.49 EUR  23.03.2020
Číslo: 49/2020 INMEDIA spol. s r.o. 36019208

<< 1 2 3 4 5 6 7 ... 87 >>