Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra Kancelársky materiál 28.80 EUR  02.03.2021
Číslo: 33/2021 Bc. Dušan Marhulík - DMcomp 50047728
Typ: Faktúra Pracovné oblečenie TA Covid 76.95 EUR  02.03.2021
Číslo: 32/2021 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979
Typ: Faktúra Energie 01/2021 334.66 EUR  02.03.2021
Číslo: 31/2021 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Ochranné pomôcky - Covid 176.00 EUR  02.03.2021
Číslo: 30/2021 Kifli s. r. o. 51436817
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie odpadu 54.00 EUR  02.03.2021
Číslo: 29/2021 Brantner Nova, s.r.o. 31659641
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 01/2021 54.85 EUR  02.03.2021
Číslo: 28/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Energie 01-02/2021 77.00 EUR  02.03.2021
Číslo: 27/2021 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie BRKO 01/2021 13.37 EUR  02.03.2021
Číslo: 26/2021 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Elektroinštalačný materiál Garáž DHZO 134.80 EUR  02.03.2021
Číslo: 25/2021 Elektroset Krompachy s.r.o. 31654169
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie VOK 01/2021 254.10 EUR  02.03.2021
Číslo: 24/2021 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie KO 01/2021 230.69 EUR  02.03.2021
Číslo: 23/2021 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Pracovné odevy (TA COVID) 40.60 EUR  02.03.2021
Číslo: 22/2021 ADET SK, s. r. o. 47756497
Typ: Faktúra Dezinfekčné a čistiace prostriedky 105.69 EUR  02.03.2021
Číslo: 21/2021 Mgr. Štefan Rybár 46720341
Typ: Faktúra Verejný prenos zvuku rok 2021 38.40 EUR  02.03.2021
Číslo: 20/2021 Slovgram 17310598
Typ: Faktúra Diagnostické vyšetrenia COVID-19 292.60 EUR  02.03.2021
Číslo: 19/2021 MEPOS SNV s.r.o. 52473732
Typ: Faktúra Údržba miestnych komunikácií 87.50 EUR  02.03.2021
Číslo: 18/2021 Family Company - Services for you s.r.o. 48301124
Typ: Objednávka Pracovné oblečenie   24.02.2021
Číslo: 16/2021 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979
Typ: Objednávka Nabijáčka   23.02.2021
Číslo: 15/2021 ERING s. r. o. 50454561
Typ: Objednávka Servisná prehliadka   23.02.2021
Číslo: 14/2021 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477
Typ: Objednávka Objednávka 176.00 EUR  08.02.2021
Číslo: 13/2021 Kifli s. r. o. 51436817

<< 1 2 3 4 5 6 7 ... 100 >>