Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra Vývoz biologicky rozložiteľných odpadov 19.78 EUR  21.01.2019
Číslo: 227/2018 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Elektrická energia 54.00 EUR  21.01.2019
Číslo: 226/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie odpadu 248.98 EUR  21.01.2019
Číslo: 225/2018 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK 327.34 EUR  21.01.2019
Číslo: 224/2018 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Výkon zodpovednej osoby 30.00 EUR  21.01.2019
Číslo: 223/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 44.74 EUR  21.01.2019
Číslo: 222/2018 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 57.95 EUR  21.01.2019
Číslo: 221/2018 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 43.17 EUR  21.01.2019
Číslo: 220/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Mobilné služby 36.26 EUR  21.01.2019
Číslo: 219/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 107.91 EUR  21.01.2019
Číslo: 218/2018 INMEDIA spol. s r.o. 36019208
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 44.15 EUR  21.01.2019
Číslo: 217/2018 NICO Bandžuch Ivan 33984301
Typ: Faktúra Revízie elektrických inštalácií a bleskozvodov 1365.00 EUR  21.01.2019
Číslo: 216/2018 EMPO s.r.o. 50729799
Typ: Faktúra Odborná literatúra 79.80 EUR  21.01.2019
Číslo: 215/2018 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 26.60 EUR  21.01.2019
Číslo: 214/2018 PACIGA s.r.o. 36582115
Typ: Faktúra Potraviny- kultúrne podujatie 48.34 EUR  21.01.2019
Číslo: 213/2018 PACIGA s.r.o. 36582115
Typ: Faktúra Výkon zodpovednej osoby 30.00 EUR  21.01.2019
Číslo: 212/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041
Typ: Faktúra Zemný plyn - zálohová platba 588.00 EUR  21.01.2019
Číslo: 211/2018 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Materialno-spotrebne normy a receptúry 51.80 EUR  21.01.2019
Číslo: 210/2018 Ballux spol s r.o. 46065385
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 30.46 EUR  21.01.2019
Číslo: 209/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 86.21 EUR  21.01.2019
Číslo: 208/2018 Mäso Marton 10763694

<< 1 2 3 4 5 6 7 ... 65 >>